Gedurende het hele jaar heeft het Investor Relations-team zich ingespannen om tijdig en effectief te communiceren, en financieel en strategisch relevante ontwikkelingen bij Solvay wereldwijd voor te leggen aan groepen beleggers, aandelen- en kredietanalisten en andere belanghebbenden. Het Investor Relations-team heeft hiervoor gedurende het jaar regelmatig contact met financiële analisten en institutionele en individuele beleggers, waarbij updates inzake financiële en strategische trends worden gegeven en presentaties, bezoeken en roadshows worden georganiseerd.

De Groep waakt erover alle aandeelhouders op gelijke voet te behandelen.

Het communicatiebeleid van de Groep bestaat erin om, zodra dit redelijkerwijze mogelijk is, alle belangrijke en marktrelevante informatie te verspreiden door middel van persberichten en/of persconferenties en openbare presentaties via de website van de Groep.

Solvay nv

Investor Relations
Ransbeekstraat 310
B-1120 Brussel
e-mail: investor.relations@solvay.com
Internet: www.solvay.com