Er is een website beschikbaar voor aandeelhouders en beleggers: www.solvay.com/nl/investors met de door de Groep gepubliceerde financiële en strategische informatie. De website biedt gebruikers verschillende, waardevolle diensten. De site is nu beschikbaar in drie talen: Nederlands, Frans en Engels. 

Verder kan men via de site lid worden van de Beleggersclub. Leden ontvangen in drie talen e-mailberichten met allerlei informatie: agenda’s van komende vergaderingen, waaronder de jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering, wijzigingen van de statuten, bijzondere verslagen van de Raad van Bestuur, het jaarverslag, de niet-geconsolideerde jaarrekening van de moedermaatschappij, uitkering van dividenden, enz. In 2014 werd de nieuwe aandeelhouderspagina geïntroduceerd. Men vindt er de nieuwsbrief Solvay in Actie, de in hoofdstuk 3.3 van dit verslag vermelde informatiecampagnes, praktische informatie over de registratie van aandelen en antwoorden op de meest gestelde vragen.