Solvay nv (hierna ‘Solvay’ of ‘de vennootschap’) is een in België gevestigde vennootschap die wil voldoen aan de hoogste normen op het gebied van deugdelijk bestuur. Daartoe heeft haar Raad van Bestuur op 13 december 2016 een Corporate Governance Handvest ('Handvest') goedgekeurd. Dit Handvest is beschikbaar op de website van de vennootschap. Hierin staan de belangrijkste aspecten inzake deugdelijk bestuur van de Solvay-groep (de 'Groep') beschreven, waaronder de bestuursstructuur, het interne reglement van de Raad van Bestuur, het uitvoerend comité en de overige door de Raad van Bestuur ingestelde commissies.

De Groep houdt zich aan de uitgangspunten zoals vastgesteld in de Belgische Corporate Governance Code 2009, die als referentie dient voor deugdelijk bestuur. De Belgische Corporate Governance Code 2009 kan worden ingezien op de website van de Belgische Commissie Corporate Governance.

Deze Verklaring inzake Deugdelijk Bestuur baseert zich op de Belgische Corporate Governance Code 2009 met de aanbevelingen uit 2016, waarbij het ‘pas toe of leg uit’-principe als uitgangspunt dient.

Overeenkomstig dit uitgangspunt wijken de richtlijnen zoals beschreven in deze Verklaring inzake deugdelijk bestuur nergens af van de Belgische Corporate Governance Code 2009.