De taken en missie, het functioneren, de omvang, samenstelling, opleiding en beoordeling van de Raad van Bestuur staan in detail omschreven in het Handvest. Daarnaast is het interne reglement van de Raad van Bestuur als bijlage aan dit Handvest toegevoegd.