De Raad van Bestuur heeft een comité van financiën ingesteld. Samenstelling, rol, taken en functioneren van dit comité zijn omschreven in onder andere het interne reglement, dat als bijlage bij het Handvest is gevoegd.

De heer Karim Hajjar (lid van het uitvoerend comité en CFO) wordt uitgenodigd om de vergaderingen van het comité van financiën  bij te wonen.

De secretaris van het comité is Michel Defourny.

Dit comité is in 2016 viermaal bijeengekomen. De deelname van de leden van het  comité  van financiën was zeer hoog (100%).

Het Comité geeft advies over financiële onderwerpen zoals de hoogte van het interim- en slotdividend, de schuldgraad en de valuta’s van de schulden in het licht van de evolutie van de rente, het afdekken van wisselrisico’s en energierisico’s, het indekkingsbeleid voor langetermijnvergoedingen, de inhoud van de financiële communicatie, de financiering van belangrijke investeringen, enz. Het legt de laatste hand aan de persberichten over de kwartaalresultaten. De Raad van Bestuur kan het comité om advies vragen in verband met deze onderwerpen.