In 2016 vond een evaluatie plaats van de Raad van Bestuur door een onafhankelijke externe partij op basis waarvan het Bestuur geadviseerd wordt over mogelijkheden tot verbetering in lijn met de beste praktijken. Zo'n evaluatie vindt eens in de twee tot drie jaar plaats en betreft voornamelijk de samenstelling, het functioneren en de informatieverschaffing aan en de interacties met het uitvoerend management, evenals de samenstelling en het functioneren van de ingestelde comités. De leden van de Raad van Bestuur werden uitgenodigd om aan de hand van een vragenlijst hun mening te geven over deze verschillende punten tijdens een gesprek met een externe consultant .

De evaluatie bevestigde dat het functioneren van de Raad van Bestuur en de comités er sinds de vorige evaluatie in 2013 op vooruit is gegaan.

De geïdentificeerde verbeteringen hebben betrekking op de inhoud van de vergaderingen, programma’s voor bedrijfsbezoeken en -uitstappen, de gedetailleerdheid van de rapporten van de comités aan de Raad van bestuur en het identificeren van benodigde opleidingen.