In 2016 nodigde de CEO enkele belangrijke leidinggevenden uit om voor de Raad van Bestuur een presentatie te geven over activiteiten en functiedomeinen van het bedrijf. Op deze manier wordt de Raad regelmatig op de hoogte gehouden van onderwerpen die geen dringende beslissing vereisten.

Bovendien bezocht de Raad van Bestuur ook dit jaar een aantal fabrieken en onderzoekscentra. In 2016 bracht de Raad van Bestuur een bezoek aan fabrieken en O&I- en klantencentra van GBU Composite Materials (ex-Cytec) in het Verenigd Koninkrijk.

Ook werd een trainingssessie over duurzame ontwikkeling georganiseerd. Deze diende om de kennis en het bewustzijn van de Raad van Bestuur te vergroten over dit onderwerp, de langetermijnontwikkelingen, het Groepsbeleid ter zake en het behalen van de doelstellingen op dit vlak.