Rol, taken, samenstelling, functioneren en evaluatie van het uitvoerend comité staan in detail omschreven in het Handvest. Daarnaast is het interne reglement van het uitvoerend comité als bijlage aan het Handvest toegevoegd.

Per 31 december 2016 bestond het uitvoerend comité uit de volgende vijf leden.

 

 

Geboortejaar

 

Jaar van eerste benoeming

 

Jaar waarin het mandaat vervalt

 

Diploma’s en hoofdactiviteiten binnen Solvay

 

Deelname aan vergaderingen in 2016

De heer Jean-Pierre Clamadieu (F)

 

1958

 

2011

 

2017

 

Ingenieursdiploma van de École des Mines (Parijs)
Voorzitter van het uitvoerend comité en CEO

 

17/17

De heer Vincent De Cuyper (B)

 

1961

 

2006

 

2018

 

Burgerlijk ingenieur scheikunde (Katholieke Universiteit Leuven), Master in Industrial Management (Katholieke Universiteit Leuven), AMP Harvard
Lid van het uitvoerend comité

 

17/17

De heer Roger Kearns (VS)

 

1963

 

2008

 

2018

 

Bachelor of Science – Engineering Arts (Georgetown College – Georgetown), Bachelor of Science – Chemical Engineering (Georgia Institute of Technology – Atlanta), MBA (Stanford University)
Lid van het uitvoerend comité

 

17/17

De heer Karim Hajjar (VK)

 

1963

 

2013

 

2017

 

BSC (Hons) Economics (The City University, Londen)
Chartered Accountancy (ICAEW) Qualification
Lid van het uitvoerend comité en CFO

 

17/17

De heer Pascal Juéry (F)

 

1965

 

2014

 

2018

 

Afgestudeerd aan de Europese Businessschool van Parijs (ESCP – Europa)
Lid van het uitvoerend comité

 

17/17

Op 1 mei, 1 juli en 1 januari 2016 heeft de Raad van Bestuur het respectieve mandaat van de heren Vincent De Cuyper, Roger Kearns en Pascal Juéry als leden van het uitvoerend comité met twee jaar verlengd. Hun respectieve mandaten zullen derhalve aflopen op 1 mei, 1 juli en 1 januari 2018.