Het remuneratie comité vervult als raadgevend orgaan van de Raad van Bestuur de taken die haar door artikel 526 quater, paragraaf 5 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen zijn toebedeeld. Zij adviseert de Raad van Bestuur inzake:

  • remuneratiebeleid en -principes van de vennootschap;
  • remuneratieniveau voor leden van de Raad van Bestuur en het uitvoerend comité;
  • bepaling van de remuneratie, korte- en langetermijnvergoedingen en prestatiebeoordeling van de voorzitter van het uitvoerend comité;
  • de toekenning van de langetermijnvergoeding (performance share units en aandelenopties) aan het hogere kader van de onderneming.

Het remuneratie comité schrijft ook het jaarlijkse rapport over de remuneraties voor de verklaring inzake deugdelijk bestuur en wordt jaarlijks geïnformeerd over de remuneratie van het algemeen management.

Het remuneratie comité beschikt over de nodige knowhow voor de uitvoering van haar opdracht.