De leden van het uitvoerend comité, en dat geldt ook voor de voorzitter, hebben als onderdeel van hun verantwoordelijkheid bestuursfuncties in dochterondernemingen van de Groep.

Indien deze bestuursfuncties vergoed worden, dan zijn de vergoedingen inbegrepen in de eerder vermelde bedragen, ongeacht of het een positie betreft van een loontrekkende dan wel van een zelfstandige op basis van lokale wetgeving.

Geen enkel lid van het uitvoerend comité, evenmin de voorzitter, zal kunnen rekenen op een vertrekpremie verbonden aan de uitoefening van zijn mandaat. Bij een vroegtijdige beëindiging van de functie is enkel het wettelijke systeem van toepassing.

Het contract van de heer J-P. Clamadieu bevat een concurrentiebeding met een looptijd van 24 maanden, waarbij de totale vergoeding niet meer bedraagt dan 12 maanden.

De contracten van de leden van het uitvoerend comité bevatten geen clausule die zou voorzien in het terugkrijgen van de variabele vergoeding in geval van foutieve financiële informatie.