De Groepsfunctie Communicatie legt een beleid vast voor externe communicatie alsmede een persbeleid en voert dit uit. Deze functie valideert de externe communicatie die mogelijk een impact hebben op groepsniveau (het is een rode lijn die niet overschreden mag worden).

De Groep gebruikt uitgebreide communicatiekanalen om alle relevante informatie vanaf het topmanagement en vanuit het operationele niveau te ontvangen.

Het topmanagement kan voor de communicatie aan alle medewerkers een beroep doen op een aantal instrumenten, zoals het intranet van de Groep of de elektronische nieuwsbrieven, die door leidinggevenden worden gebruikt bij presentaties voor de verschillende teams over heel de wereld.

Naast analyse van de maandelijkse verslaggeving die door Group Controlling opgesteld wordt, controleert het uitvoerend comité elk kwartaal de resultaten van de GBU’s via de zogenoemde business forecast reviews.

De informatiesystemen voor de volledige Groep worden beheerd door Solvay Business Services. Het merendeel van de activiteiten van de Groep wordt ondersteund door een klein aantal geïntegreerde ERP-systemen. De financiële consolidatie wordt ondersteund met een speciaal programma.

Voor de financiële verslaggeving publiceert Solvay kwartaalresultaten. Vooraleer elk kwartaal afgesloten wordt, geeft de afdeling boekhouding en verslaggeving op Groepsniveau schriftelijke en gedetailleerde instructies door aan alle betrokken partijen.

De publicatie van deze resultaten wordt verschillende keren vooraf nagekeken en gevalideerd:

  • Ze worden opgesteld onder toezicht en controle van het uitvoerend comité;
  • De auditcommissie valideert ze en ziet erop toe dat de IFRS-boekhoudregels nageleefd worden en dat een correct en waarheidsgetrouw beeld wordt gegeven van de zakelijke activiteiten van de Groep;
  • De Raad van Bestuur keurt de informatie goed.