Lorem ipsum dolor sit amet (logo)

Het duurzaamheidsbeleid van de Groep wordt beschreven in Solvay Way. Hierin wordt aangegeven hoe sociale, maatschappelijke, milieugerelateerde en economische factoren worden geïntegreerd in het bestuur, de strategie, de besluitvorming en operationele praktijken van de onderneming, met als doel blijvende waarde te creëren.