150 jaar transformatie

De cultuur van verantwoordelijkheid van Solvay maakt deel uit van haar historische identiteit. Al vanaf de oprichting heeft de Groep een pioniersrol vervuld bij tal van initiatieven ten bate van haar medewerkers, waaronder interne sociale zekerheid (1878), de achturige werkdag (1897) en betaalde verlofdagen (1913). Solvay was een van de eerste bedrijven die een diepgaand sociaal overleg met zijn medewerkers is gestart en een sterke veiligheidscultuur heeft opgebouwd. Deze vroege ervaringen hebben vorm gegeven aan de normen en waarden van de Groep en aan de verantwoorde bijdrage die de onderneming wil leveren aan de maatschappij. Gedurende haar hele 150-jarige bestaan heeft Solvay haar pioniersgeest eer aangedaan door haar bedrijfsmodel aan maatschappelijke veranderingen en vraagstukken aan te passen. De onderneming laat zich, bij de transformatie die momenteel wordt doorgemaakt, leiden door zijn verleden en wil daarbij op een verantwoorde en duurzame manier waarde creëren.

Asking more from chemistry

Voor Solvay staat 'Asking more from Chemistry' gelijk aan verantwoord te werk gaan, innoveren, waarde creëren voor de belangrijkste betrokken partijen en in ruime mate bijdragen aan de wetenschap en de samenleving. Verantwoordelijkheid is een fundamenteel onderdeel van onze identiteit. Het is een waarde die tot uitdrukking komt in onze keuzes en acties. 

Onze eerste verantwoordelijkheid is de manier waarop onze medewerkers onze sites conform Solvay Way beheren. We hanteren drie kernindicatoren: broeikasgasintensiteit, veiligheid en engagement van de medewerkers.

Ook houden we er rekening mee dat de manier waarop we onze productportefeuille beheren gevolgen heeft. We werken aan innovatieve duurzame oplossingen die onze klanten en de maatschappij moeten helpen om hedendaagse vraagstukken op te lossen. Het is onze rol om deze uitdagingen in duurzame marktkansen om te zetten, waardoor onze opbrengsten en winsten op termijn een stijgende lijn zullen laten zien.

We zijn ervan overtuigd dat we economische waarde kunnen creëren en dat we deze waarde nog verder kunnen vergroten door de wetenschappelijke en maatschappelijke vooruitgang die we boeken. Als verantwoordelijk chemicus geloven we dan ook dat onze bijdrage aan de samenleving ervoor zal zorgen dat onze toonaangevende posities worden versterkt.