Lorem ipsum dolor sit amet (logo)

Solvay maakt gebruik van Sustainable Portfolio Management (SPM) om strategische beslissingen te nemen die de portefeuille sturen, de vooruitgang op het gebied van duurzaamheidsdoelstellingen te ondersteunen en duurzaamheid in de besluitvorming te integreren. Duurzaamheid vergroot de marktkansen voor de onderneming. Solvay biedt oplossingen in verschillende gespecialiseerde gebieden. De Groep speelt daarbij in op de behoefte in de markt op het gebied van duurzaamheid, door oplossingen te zoeken voor het veranderende klimaat die tegemoet komen aan de verwachtingen van de klant en de belanghebbenden, zowel nu als in de toekomst.

Voorbeelden daarvan zijn:

  • de bekende oplossingen, zoals biologisch afbreekbare producten voor zepen en shampoos en duurzame oplosmiddelen in verf en coatings;
  • complexe oplossingen die het energieverbruik van de consument kunnen verminderen, die minder voedselafval genereren en waarmee problemen rond vergrijzing worden opgelost.

SPM is een op feiten gebaseerd tool waarmee Solvay haar productportefeuille kan laten voldoen aan hogere sociale en milieunormen, en waarmee systematisch de zorgpunten en marktkansen op het gebied van duurzaamheid in kaart gebracht kunnen worden, inclusief die van eigen leveranciers en klanten.

Met deze methode worden besluitvormers van informatie voorzien die zij kunnen gebruiken bij het vaststellen van duurzaamheidsrisico's en -kansen binnen de gehele waardeketen (van wieg tot graf), het ontwikkelen van actieplannen en innovaties, en waardoor een zorgvuldige afweging kan worden gemaakt tussen economische, maatschappelijke en milieutechnische waarden.

Binnen Solvay zijn de Global Business Units (GBU's) verantwoordelijk voor het realiseren van de ambitieuze doelen van de Groep op het gebied van duurzaamheid: in 2025 moet elke € 2 aan duurzame oplossingen € 1 aan rendement opleveren.