Solvay ondersteunt de GRI-normen

Als lid van de GRI Gold Community draagt Solvay bij aan de missie van het GRI en wil Solvay de rapportage over duurzaamheid bevorderen. Om dit verslag conform de GRI-normen voor te bereiden is Solvay toegetreden tot het Standards Pioneers Program. Daarnaast is Solvay betrokken bij de Corporate Leadership Group inzake geïntegreerde rapportage.

Dit verslag is opgesteld in overeenstemming met de ‘Core’-optie van de GRI-normen.

Lorem ipsum dolor sit amet (logo)
Lorem ipsum dolor sit amet (logo)
5_1_1_gri_content_logo_en.png

GRI 102: ALGEMENE INFORMATIEVERSCHAFFING 2016

Organisatie profiel

Informatie

Website geïntegreerd jaarverslag 2016

SDG-link naar GRI-informatie

102-1 Naam van de organisatie

Verkorte jaarrekening van Solvay nv

 

102-2 Activiteiten, merken, producten en diensten

Wie zijn we?

 

102-3 Locatie van hoofdvestiging

Verkorte jaarrekening van Solvay nv

 

102-4 Locatie van activiteiten

Verkorte jaarrekening van Solvay nv

 

102-5 Eigendom en rechtsvorm

Verkorte jaarrekening van Solvay nv

 

102-6 Markten

Onze markten

 

102-7 Omvang van de organisatie

Kerncijfers 2016

 

102-8 Informatie over medewerkers en ander personeel

Onze medewerkers

SDG 8

102-9 Bevoorradingsketen

Beheer van de bevoorradingsketen

 

102-10 Belangrijke veranderingen in de organisatie en de bevoorradingsketen

Toelichting F44 Lijst van geconsolideerde entiteiten

 

102-11 Voorzorgsbeginsel en -aanpak

Health, Safety & Environment (HSE)-beheer

 

102-12 Externe initiatieven

Vrijwillige externe verbintenissen

 

102-13 Lidmaatschap van verenigingen

Membership of associations

 

Strategie

Informatie

Website geïntegreerd jaarverslag 2016

SDG-link naar GRI-informatie

102-14 Verklaring van hoogste beleidsbepaler

Interview met de CEO
United Nations Global Compact

 

102-15 Belangrijkste gevolgen, risico's en mogelijkheden

Toelichting S1 Sustainable Portfolio Management

 

Ethiek en integriteit

Informatie

Website geïntegreerd jaarverslag 2016

SDG-link naar GRI-informatie

102-16 Waarden, uitgangspunten en (gedrags)normen

Een gedeeld referentiekader

SDG 16

102-17 Adviesorganen en zorgpunten inzake ethiek

Anticorruptie

SDG 16

Bestuur

Informatie

Website geïntegreerd jaarverslag 2016

SDG-link naar GRI-informatie

102-18 Bestuursstructuur

Een ervaren, diverse en proactieve Raad van Bestuur
Een ondernemend uitvoerend comité dat operationele flexibiliteit stimuleert
Solvay Way, om onze manier van zakendoen voortdurend te verbeteren

 

102-19 Delegatie van bevoegdheden

Solvay Way, om onze manier van zakendoen voortdurend te verbeteren

 

102-20 Verantwoordelijkheid op bestuurlijk niveau voor economische, ecologische en maatschappelijke onderwerpen

Solvay Way, om onze manier van zakendoen voortdurend te verbeteren

 

102-21 Overleg met belanghebbenden over economische, ecologische en maatschappelijke onderwerpen

Betrokkenheid van belanghebbenden
Externe erkenning

SDG 16

102-22 Samenstelling van hoogste bestuursorgaan en zijn commissies

Een ervaren, diverse en proactieve Raad van Bestuur
Een ondernemend uitvoerend comité dat operationele flexibiliteit stimuleert
Onze bestuursorganen

SDG 5
SDG 16

102-23 Voorzitter van het hoogste bestuursorgaan

Structuur en samenstelling

SDG 16

102-24 Selectie en benoeming in hoogste bestuursorgaan

Een ervaren, diverse en proactieve Raad van Bestuur
Raad van Bestuur - Leden
Structuur en samenstelling
Opleiding

SDG 5
SDG 16

102-25 Belangenvermenging

Werking van de Raad van Bestuur

SDG 16

102-26 Rol van hoogste bestuursorgaan bij vaststellen van doelen, waarden en strategie

Werking van de Raad van Bestuur

 

102-27 Gezamenlijke kennis van hoogste bestuursorgaan

Opleiding

SDG 4

102-28 Evalueren van prestaties hoogste bestuursorgaan

Evaluatie

 

102-29 Identificeren en beheren van economische, ecologische en maatschappelijke gevolgen

Een ervaren, diverse en proactieve Raad van Bestuur
Raad van Bestuur - Leden
Structuur en samenstelling

SDG 16

102-30 Effectiviteit van risicobeheerprocessen

Aanpak en beheer van Solvay Way
SPM in belangrijke Groepsprocessen

 

102-31 Toetsing van economische, ecologische en maatschappelijke onderwerpen

Aanpak en beheer van Solvay Way

 

102-32 Rol van hoogste bestuursorgaan in duurzaamheidsverslaggeving

Materialiteitsanalyse

 

102-33 Communicatie over belangrijkste aandachtsgebieden

Aanpak en beheer van Solvay Way

 

102-35 Beloningsbeleid

Verslag over de remuneratie

 

102-36 Proces voor vaststellen van beloningen

Bestuur

 

102-40 Lijst van groepen belanghebbenden

Betrokkenheid van belanghebbenden

 

102-41 Collectieve arbeidsovereenkomsten

Aantal medewerkers onder een cao

SDG 8

Overleg met belanghebbenden

Informatie

Website geïntegreerd jaarverslag 2016

SDG-link naar GRI-informatie

102-42 Identificeren en selecteren van belanghebbenden

Solvay Way, om onze manier van zakendoen voortdurend te verbeteren

 

102-43 Aanpak inzake betrokkenheid van belanghebbenden

Betrokkenheid van belanghebbenden

 

102-44 Belangrijkste onderwerpen en zorgpunten

Betrokkenheid van belanghebbenden

 

Rapportagebeginselen

Informatie

Website geïntegreerd jaarverslag 2016

SDG-link naar GRI-informatie

102-45 In de geconsolideerde winst-en-verliesrekening opgenomen entiteiten

Toelichting F44 Lijst van geconsolideerde entiteiten

 

102-46 Vaststellen van rapportinhoud en reikwijdte van onderwerpen

Rapportagebeginselen

 

102-47 Lijst van belangrijke onderwerpen

Materialiteitsanalyse

 

102-48 Herziening van informatie

Rapportagebeginselen

 

102-49 Wijzigingen in verslaggeving

Toelichting F44 Lijst van geconsolideerde entiteiten

 

102-50 Rapportageperiode

2016

 

102-51 Datum van meest recente rapport

2015

 

102-52 Rapportagecyclus

Jaarlijks

 

102-53 Contactgegevens voor vragen over het rapport

Contact

 

102-54 Uitlatingen omtrent GRI-conformiteit

GRI Content index

 

102-55 Index van GRI-informatie

GRI Content index

 

102-56 Externe controle

Verslag van de commissaris inzake het beperkte nazicht van sociale en ecologische indicatoren en andere informatie over duurzame ontwikkeling voor het jaar geëindigd op 31 december 2016
Verslag van de commissaris inzake het beperkte nazicht van sociale, ecologische en andere duurzaamheidsindicatoren voor het jaar geëindigd op 31 december 2016 – gepubliceerd op de Solvay Groep website

 

ONDERWERPSPECIFIEKE STANDAARDEN

  • Moderate
  • High
  • Priority

Economisch

Economische prestaties

GRI-STANDAARD

Informatie

Jaarverslag 2016 online

Reden(en) voor weglating

Belang

SDG-link naar GRI-informatie

GRI 103: Management­benadering 2016

103-1 Uitleg van het relevante onderwerp en de reikwijdte daarvan

Ons model voor duurzame waardecreatie

 

 

103-2 De managementbenadering en de componenten daarvan

Onze strategie

 

SDG 1
SDG 5
SDG 8

103-3 Evaluatie van de managementbenadering

Toelichting S1 Sustainable Portfolio Management

 

 

GRI 201: Economische prestaties 2016

201-1 Directe economische waarden die zijn gegenereerd en gedistribueerd

Directe en economische waarden die zijn gegenereerd en gedistribueerd

 

SDG 2
SDG 5
SDG 7
SDG 8
SDG 9

201-2 Financiële gevolgen en andere risico's en mogelijkheden als gevolg van klimaatverandering

Klimaatverandering – nieuwe risico's

 

SDG 13
SDG 14

201-3 Verplichtingen voor toegezegd-pensioenregeling en andere pensioenplannen

 

Niet van toepassing. Solvay rapporteert niet op groepsniveau over indicator 201-3, omdat dit op lokaal niveau gerapporteerd wordt.

 

 

201-4 Financiële steun van de overheid

 

Niet van toepassing. Solvay rapporteert niet op groepsniveau over indicator 201-4, omdat dit op lokaal niveau gerapporteerd wordt.

 

 

Indirecte economische effecten

GRI-STANDAARD

Informatie

Jaarverslag 2016 online

Reden(en) voor weglating

Belang

SDG-link naar GRI-informatie

GRI 103: Management­benadering 2016

103-1 Uitleg van het relevante onderwerp en de reikwijdte daarvan

Toelichting S10 Ontwikkeling van de gemeenschap

 

 

103-2 De managementbenadering en de componenten daarvan

Toelichting S10 Ontwikkeling van de gemeenschap

 

SDG 1
SDG 5
SDG 8

103-3 Evaluatie van de managementbenadering

Toelichting S10 Ontwikkeling van de gemeenschap

 

 

GRI 203: Indirecte economische effecten 2016

203-1 Investeringen in infrastructuur en diensten

Toelichting S10 Ontwikkeling van de gemeenschap

 

SDG 2
SDG 5
SDG 7
SDG 9
SDG 11

203-2 Significante indirecte economische gevolgen

Toelichting S10 Ontwikkeling van de gemeenschap

 

SDG 1
SDG 2
SDG 3
SDG 8
SDG 10

Inkoopprocedure

GRI-STANDAARD

Informatie

Jaarverslag 2016 online

Reden(en) voor weglating

Belang

SDG-link naar GRI-informatie

GRI 103: Management­benadering 2016

103-1 Uitleg van het relevante onderwerp en de reikwijdte daarvan

Beheer van de bevoorradingsketen

 

 

103-2 De managementbenadering en de componenten daarvan

Beheer van de bevoorradingsketen

 

SDG 1
SDG 5
SDG 8

103-3 Evaluatie van de managementbenadering

Beheer van de bevoorradingsketen

 

 

GRI 204: Inkoopprocedure 2016

204-1 Uitgaven aan lokale leveranciers

Onze leveranciers

 

SDG 12

Anticorruptie

GRI-STANDAARD

Informatie

Jaarverslag 2016 online

Reden(en) voor weglating

Belang

SDG-link naar GRI-informatie

GRI 103: Management­benadering 2016

103-1 Uitleg van het relevante onderwerp en de reikwijdte daarvan

Toelichting S11 Beheer van het juridisch, ethisch en regelgevend raamwerk

 

 

103-2 De managementbenadering en de componenten daarvan

Anticorruptie

 

SDG 1
SDG 5
SDG 8

103-3 Evaluatie van de managementbenadering

Anticorruptie

 

 

GRI 205: Anticorruptie 2016

205-1 Activiteiten beoordeeld op corruptierisico

Anticorruptie

 

SDG 16

205-2 Communicatie en training over anticorruptiebeleid en -procedures

Communicatie en training

 

SDG 16

205-3 Bevestigde incidenten inzake corruptie en de genomen maatregelen

Toezicht- en evaluatiemechanisme

 

SDG 16

Concurrentiebelemmerend gedrag

GRI-STANDAARD

Informatie

Jaarverslag 2016 online

Reden(en) voor weglating

Belang

SDG-link naar GRI-informatie

GRI 103: Management­benadering 2016

103-1 Uitleg van het relevante onderwerp en de reikwijdte daarvan

Toelichting S11 Beheer van het juridisch, ethisch en regelgevend raamwerk

 

 

103-2 De managementbenadering en de componenten daarvan

Concurrentiebelemmerend gedrag

 

SDG 1
SDG 5
SDG 8

103-3 Evaluatie van de managementbenadering

Concurrentiebelemmerend gedrag

 

 

GRI 206: Concurrentie­belemmerend gedrag 2016

206-1 Rechtszaken vanwege concurrentiebelemmerend gedrag, antikartel- en monopolistische praktijken

Toezicht- en evaluatiemechanisme

 

SDG 16

Leefmilieu

Materialen

GRI-STANDAARD

Informatie

Jaarverslag 2016 online

Reden(en) voor weglating

Belang

SDG-link naar GRI-informatie

GRI 103: Management­benadering 2016

103-1 Uitleg van het relevante onderwerp en de reikwijdte daarvan

Grondstoffen

 

SDG 12
SDG 13
SDG 14
SDG 15

103-2 De managementbenadering en de componenten daarvan

Grondstoffen

 

SDG 12
SDG 13
SDG 14
SDG 15

103-3 Evaluatie van de managementbenadering

Grondstoffen

 

SDG 12
SDG 13
SDG 14
SDG 15

GRI 301: Materialen 2016

301-1 Gebruikte materialen, naar gewicht of volume

Belangrijkste biologische grondstoffen

 

SDG 8
SDG 12

301-2 Gebruikte materialen afkomstig uit recyclage

 

Niet van toepassing. Solvay rapporteert niet op groepsniveau over indicator 301-2, omdat dit op lokaal niveau gerapporteerd wordt.

SDG 8
SDG 12

301-3 Hergebruikte producten en de verpakkingsmaterialen daarvan

Invloed van onze producten op de gezondheid en het milieu

 

SDG 8
SDG 12

Energie

GRI-STANDAARD

Informatie

Jaarverslag 2016 online

Reden(en) voor weglating

Belang

SDG-link naar GRI-informatie

GRI 103: Management­benadering 2016

103-1 Uitleg van het relevante onderwerp en de reikwijdte daarvan

Toelichting S3 Energiebeheer

 

SDG 12
SDG 13
SDG 14
SDG 15

103-2 De managementbenadering en de componenten daarvan

Toelichting S3 Energiebeheer

 

SDG 12
SDG 13
SDG 14
SDG 15

103-3 Evaluatie van de managementbenadering

Toelichting S3 Energiebeheer

 

SDG 12
SDG 13
SDG 14
SDG 15

GRI 302: Energie 2016

302-1 Energieverbruik binnen de organisatie

Energieverbruik binnen Solvay

 

SDG 7
SDG 8
SDG 12
SDG 13

302-2 Energieverbruik buiten de organisatie

Energieverbruik buiten Solvay

 

SDG 7
SDG 8
SDG 12
SDG 13

302-3 Energie-intensiteit

Energiebeheer

 

SDG 7
SDG 8
SDG 12
SDG 13

302-4 Vermindering van het energieverbruik

Vermindering van het energieverbruik

 

SDG 7
SDG 8
SDG 12
SDG 13

302-5 Verlaging van energie-eisen voor producten en diensten

 

Niet van toepassing. Solvay rapporteert niet over indicator 302-5 omdat prioriteit wordt gegeven aan het verbruik onder operationele controle.

SDG 7
SDG 8
SDG 12
SDG 13

Water

GRI-STANDAARD

Informatie

Jaarverslag 2016 online

Reden(en) voor weglating

Belang

SDG-link naar GRI-informatie

GRI 103: Management­benadering 2016

103-1 Uitleg van het relevante onderwerp en de reikwijdte daarvan

Toelichting S5 Waterbeheer

 

SDG 12
SDG 13
SDG 14
SDG 15

103-2 De managementbenadering en de componenten daarvan

Toelichting S5 Waterbeheer

 

SDG 12
SDG 13
SDG 14
SDG 15

103-3 Evaluatie van de managementbenadering

Toelichting S5 Waterbeheer

 

SDG 12
SDG 13
SDG 14
SDG 15

GRI 303: Water 2016

303-1 Wateronttrekking per bron

Toelichting S5 Waterbeheer

 

SDG 6

303-2 Waterbronnen waarvoor wateronttrekking significante gevolgen heeft

 

Niet van toepassing. Solvay rapporteert niet over indicator 303-2 omdat de Groep een instrument gebruikt dat per stroomgebied een beoordeling geeft.

SDG 6

303-3 Gerecycleerd en hergebruikt water

Toelichting S5 Waterbeheer

 

SDG 6
SDG 7
SDG 8
SDG 12

Biodiversiteit

GRI-STANDAARD

Informatie

Jaarverslag 2016 online

Reden(en) voor weglating

Belang

SDG-link naar GRI-informatie

GRI 103: Management­benadering 2016

103-1 Uitleg van het relevante onderwerp en de reikwijdte daarvan

Biodiversiteit

 

SDG 12
SDG 13
SDG 14
SDG 15

103-2 De managementbenadering en de componenten daarvan

Biodiversiteit

 

SDG 12
SDG 13
SDG 14
SDG 15

103-3 Evaluatie van de managementbenadering

Biodiversiteit

 

SDG 12
SDG 13
SDG 14
SDG 15

GRI 304: Biodiversiteit 2016

304-1 Operationele sites, in bezit of geleaset, in of naast beschermde gebieden of gebieden met een hoge biodiversiteit buiten beschermde gebieden

 

Niet van toepassing. Solvay rapporteert niet op groepsniveau over indicator 304-1, omdat dit op lokaal niveau gerapporteerd wordt.

SDG 6
SDG 7
SDG 14
SDG 15

304-2 Significante invloed van activiteiten, producten en diensten op biodiversiteit

 

Niet van toepassing. Solvay rapporteert niet op groepsniveau over indicator 304-2, omdat dit op lokaal niveau gerapporteerd wordt.

SDG 6
SDG 7
SDG 14
SDG 15

304-3 Beschermde of herstelde habitats

Beheer van natuurgebieden

 

SDG 6
SDG 7
SDG 14
SDG 15

304-4 Op de rode lijst van IUCN vermelde soorten en soorten op nationale beschermingslijsten met habitats in gebieden die beïnvloed worden door bedrijfsactiviteiten

 

Niet van toepassing. Solvay rapporteert niet op groepsniveau over indicator 304-4, omdat dit op lokaal niveau gerapporteerd wordt.

SDG 6
SDG 7
SDG 14
SDG 15

Uitstoot

GRI-STANDAARD

Informatie

Jaarverslag 2016 online

Reden(en) voor weglating

Belang

SDG-link naar GRI-informatie

GRI 103: Management­benadering 2016

103-1 Uitleg van het relevante onderwerp en de reikwijdte daarvan

Toelichting S2 Uitstoot van broeikasgassen
Toelichting S4 Luchtkwaliteitsbeheer

 

SDG 12
SDG 13
SDG 14
SDG 15

103-2 De managementbenadering en de componenten daarvan

Toelichting S2 Uitstoot van broeikasgassen
Toelichting S4 Luchtkwaliteitsbeheer

 

SDG 12
SDG 13
SDG 14
SDG 15

103-3 Evaluatie van de managementbenadering

Toelichting S2 Uitstoot van broeikasgassen
Toelichting S4 Luchtkwaliteitsbeheer

 

SDG 12
SDG 13
SDG 14
SDG 15

GRI 305: Uitstoot 2016

305-1 Directe (Toepassingsgebied 1) uitstoot van broeikasgassen

Directe uitstoot van broeikasgassen (toepassingsgebied 1)

 

SDG 3
SDG 12
SDG 13
SDG 14
SDG 15

305-2 Energie indirecte (Toepassingsgebied 2) uitstoot van broeikasgassen

Energie indirecte uitstoot van broeikasgassen (toepassingsgebied 2)

 

SDG 3
SDG 12
SDG 13
SDG 14
SDG 15

305-3 Overige indirecte (Toepassingsgebied 3) uitstoot van broeikasgassen

Overige indirecte uitstoot van broeikasgassen (toepassingsgebied 3)

 

SDG 3
SDG 12
SDG 13
SDG 14
SDG 15

305-4 Broeikasgasintensiteit

Intensiteit van de uitstoot van broeikasgassen

 

SDG 13
SDG 14
SDG 15

305-5 Vermindering broeikasgasintensiteit

Intensiteit van de uitstoot van broeikasgassen

 

SDG 13
SDG 14
SDG 15

305-6 Uitstoot van ozonafbrekende stoffen (ODS)

 

Niet van toepassing. Solvay rapporteert niet meer over indicator 305-6 omdat prioriteit wordt gegeven aan andere indicatoren.

SDG 3
SDG 12
SDG 13
SDG 14

305-7 Stikstofoxiden (NOX), zwaveloxiden (SOX), en andere significante uitstoot in de lucht

Toelichting S4 Luchtkwaliteitsbeheer

 

SDG 3
SDG 12
SDG 13
SDG 14
SDG 15

Afvalwater en afvalstoffen

GRI-STANDAARD

Informatie

Jaarverslag 2016 online

Reden(en) voor weglating

Belang

SDG-link naar GRI-informatie

GRI 103: Management­benadering 2016

103-1 Uitleg van het relevante onderwerp en de reikwijdte daarvan

Toelichting S7 Beheer van gevaarlijke stoffen

 

SDG 12
SDG 13
SDG 14
SDG 15

103-2 De managementbenadering en de componenten daarvan

Toelichting S7 Beheer van gevaarlijke stoffen

 

SDG 12
SDG 13
SDG 14
SDG 15

103-3 Evaluatie van de managementbenadering

Toelichting S7 Beheer van gevaarlijke stoffen

 

SDG 12
SDG 13
SDG 14
SDG 15

GRI 306: Afvalwater en afvalstoffen 2016

306-1 Uitstromend water, naar kwaliteit en bestemming

Toelichting S7 Beheer van gevaarlijke stoffen

 

SDG 3
SDG 6
SDG 7
SDG 12
SDG 13
SDG 14

306-2 Afval, naar soort en verwijderingsmethode

Toelichting S7 Beheer van gevaarlijke stoffen

 

SDG 3
SDG 6
SDG 7
SDG 12
SDG 13
SDG 14

306-3 Significante lozingen

Toelichting S7 Beheer van gevaarlijke stoffen

 

SDG 3
SDG 6
SDG 12
SDG 13
SDG 14
SDG 15

306-4 Transport van gevaarlijk afval

 

Niet van toepassing. Solvay rapporteert niet op groepsniveau over indicator 306-4, omdat dit op lokaal niveau gerapporteerd wordt.

SDG 3
SDG 12
SDG 13
SDG 14

306-5 Waterlichamen beïnvloed door uitstromend en/of afstromend water

 

Niet van toepassing. Solvay rapporteert niet op groepsniveau over indicator 306-5, omdat dit op lokaal niveau gerapporteerd wordt.

SDG 6
SDG 7
SDG 12
SDG 13
SDG 14

Naleving milieuvoorschriften

GRI-STANDAARD

Informatie

Jaarverslag 2016 online

Reden(en) voor weglating

Belang

SDG-link naar GRI-informatie

GRI 103: Management­benadering 2016

103-1 Uitleg van het relevante onderwerp en de reikwijdte daarvan

Toelichting S11 Beheer van het juridisch, ethisch en regelgevend raamwerk

 

SDG 12
SDG 13
SDG 14
SDG 15

103-2 De managementbenadering en de componenten daarvan

Toelichting S11 Beheer van het juridisch, ethisch en regelgevend raamwerk

 

SDG 12
SDG 13
SDG 14
SDG 15

103-3 Evaluatie van de managementbenadering

Toelichting S11 Beheer van het juridisch, ethisch en regelgevend raamwerk

 

SDG 12
SDG 13
SDG 14
SDG 15

GRI 307: Naleving milieuvoorschriften 2016

307-1 Niet-naleving van milieuwetgeving en -richtlijnen

Toelichting S11 Beheer van het juridisch, ethisch en regelgevend raamwerk

 

SDG 12
SDG 13
SDG 14
SDG 16

Milieubeoordeling leveranciers

GRI-STANDAARD

Informatie

Jaarverslag 2016 online

Reden(en) voor weglating

Belang

SDG-link naar GRI-informatie

GRI 103: Management­benadering 2016

103-1 Uitleg van het relevante onderwerp en de reikwijdte daarvan

Onze leveranciers

 

SDG 12
SDG 13
SDG 14
SDG 15

103-2 De managementbenadering en de componenten daarvan

Onze leveranciers

 

SDG 12
SDG 13
SDG 14
SDG 15

103-3 Evaluatie van de managementbenadering

Onze leveranciers

 

SDG 12
SDG 13
SDG 14
SDG 15

GRI 308: Milieubeoordeling leveranciers 2016

308-1 Nieuwe leveranciers die gescreend zijn aan de hand van milieucriteria

MVO-beoordeling en -controle leveranciers

 

 

308-2 Negatieve milieu-invloed in de bevoorradingsketen en genomen maatregelen

Invloed van onze producten op de gezondheid en het milieu

 

 

Maatschappelijk

Werkgelegenheid

GRI-STANDAARD

Informatie

Jaarverslag 2016 online

Reden(en) voor weglating

Belang

SDG-link naar GRI-informatie

GRI 103: Management­benadering 2016

103-1 Uitleg van het relevante onderwerp en de reikwijdte daarvan

Onze medewerkers

 

 

103-2 De managementbenadering en de componenten daarvan

Onze medewerkers

 

 

103-3 Evaluatie van de managementbenadering

Onze medewerkers

 

 

GRI 401: Werkgelegenheid 2016

401-1 Aantal nieuwe medewerkers en personeelsverloop

Wereldwijd personeelsverloop

 

SDG 5
SDG 8

401-2 Beloningen aan voltijdse medewerkers die niet verstrekt worden aan tijdelijke of deeltijd medewerkers

Personeelsbeloningen

 

SDG 8

401-3 Ouderschapsverlof

 

Niet van toepassing. Solvay rapporteert niet op groepsniveau over indicator 401-3, omdat dit op lokaal niveau gerapporteerd wordt.

SDG 5
SDG 8

Arbeidsverhoudingen

GRI-STANDAARD

Informatie

Jaarverslag 2016 online

Reden(en) voor weglating

Belang

SDG-link naar GRI-informatie

GRI 103: Management­benadering 2016

103-1 Uitleg van het relevante onderwerp en de reikwijdte daarvan

Toelichting S9 Engagement en welzijn van de medewerkers

 

 

103-2 De managementbenadering en de componenten daarvan

Toelichting S9 Engagement en welzijn van de medewerkers

 

 

103-3 Evaluatie van de managementbenadering

Toelichting S9 Engagement en welzijn van de medewerkers

 

 

GRI 402: Arbeidsverhoudingen 2016

402-1 Minimale kennisgevingstermijn ten aanzien van operationele veranderingen

Minimale kennisgevingstermijn ten aanzien van operationele veranderingen

 

SDG 8

Gezondheid en veiligheid op het werk

GRI-STANDAARD

Informatie

Jaarverslag 2016 online

Reden(en) voor weglating

Belang

SDG-link naar GRI-informatie

GRI 103: Management­benadering 2016

103-1 Uitleg van het relevante onderwerp en de reikwijdte daarvan

Toelichting S8 Gezondheid en veiligheid van de medewerkers

 

 

103-2 De managementbenadering en de componenten daarvan

Toelichting S8 Gezondheid en veiligheid van de medewerkers

 

 

103-3 Evaluatie van de managementbenadering

Toelichting S8 Gezondheid en veiligheid van de medewerkers

 

 

GRI 403: Gezondheid en veiligheid op het werk 2016

403-1 Werknemersvertegenwoordiging in formele gezamenlijke arbo-commissies van werkgever en werknemer

Geavanceerd medisch toezicht op medewerkers

 

SDG 8

403-2 Soort en aantal letsels, beroepsziektes, werkverlet en verzuim, een aantal werkgerelateerde sterfgevallen

Safety excellence plan

 

SDG 3
SDG 8

403-3 Werknemers met een hoog aantal of groot risico op werkgerelateerde ziektes

Beroepsziektes

 

SDG 3
SDG 8

403-4 Gezondheids- en veiligheidsonderwerpen vastgelegd in formele overeenkomsten met vakbonden

IndustriALL Agreement voor een verantwoorde dialoog

 

SDG 8

Opleiding en training

GRI-STANDAARD

Informatie

Jaarverslag 2016 online

Reden(en) voor weglating

Belang

SDG-link naar GRI-informatie

GRI 103: Management­benadering 2016

103-1 Uitleg van het relevante onderwerp en de reikwijdte daarvan

Opleiding en training

 

 

103-2 De managementbenadering en de componenten daarvan

Opleiding en training

 

 

103-3 Evaluatie van de managementbenadering

Opleiding en training

 

 

GRI 404: Opleiding en training 2016

404-1 Gemiddeld aantal uren opleiding per jaar per medewerker

Opleidingscijfers 2016

 

SDG 4
SDG 5
SDG 8

404-2 Programma's voor verbetering van vaardigheden van medewerkers en omscholingsprogramma's

Solvay Corporate University

 

SDG 8

404-3 Percentage medewerkers dat regelmatig wordt getoetst omtrent prestatie- en loopbaanontwikkeling

Toetsing inzake prestaties, ontwikkeling en loopbaan 2016

 

SDG 5
SDG 8

Diversiteit en gelijke kansen

GRI-STANDAARD

Informatie

Jaarverslag 2016 online

Reden(en) voor weglating

Belang

SDG-link naar GRI-informatie

GRI 103: Management­benadering 2016

103-1 Uitleg van het relevante onderwerp en de reikwijdte daarvan

Gelijke kansen, diversiteit en inclusie

 

 

103-2 De managementbenadering en de componenten daarvan

Gelijke kansen, diversiteit en inclusie

 

 

103-3 Evaluatie van de managementbenadering

Gelijke kansen, diversiteit en inclusie

 

 

GRI 405: Diversiteit en gelijke kansen 2016

405-1 Diversiteit in bestuursorganen en medewerkers

Diversiteitsindicatoren

 

SDG 5
SDG 8

405-2 Verhouding tussen basissalaris en beloning van mannen en vrouwen

Gelijke beloning voor mannen en vrouwen

 

SDG 5
SDG 8
SDG 10

Discriminatieverbod

GRI-STANDAARD

Informatie

Jaarverslag 2016 online

Reden(en) voor weglating

Belang

SDG-link naar GRI-informatie

GRI 103: Management­benadering 2016

103-1 Uitleg van het relevante onderwerp en de reikwijdte daarvan

Discriminatieverbod

 

 

103-2 De managementbenadering en de componenten daarvan

Discriminatieverbod

 

 

103-3 Evaluatie van de managementbenadering

Discriminatieverbod

 

 

GRI 406: Discriminatieverbod 2016

406-1 Incidenten op het gebied van discriminatie en genomen corrigerende maatregelen

Incidenten op het gebied van discriminatie en genomen corrigerende maatregelen

 

SDG 5
SDG 8
SDG 16

Vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen

GRI-STANDAARD

Informatie

Jaarverslag 2016 online

Reden(en) voor weglating

Belang

SDG-link naar GRI-informatie

GRI 103: Management­benadering 2016

103-1 Uitleg van het relevante onderwerp en de reikwijdte daarvan

Onze leveranciers

 

 

103-2 De managementbenadering en de componenten daarvan

Onze leveranciers

 

 

103-3 Evaluatie van de managementbenadering

Onze leveranciers

 

 

GRI 407: Vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen 2016

407-1 Activiteiten en leveranciers waarbij de vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen gevaar kunnen lopen

MVO-beoordeling en -controle leveranciers

 

SDG 8

Kinderarbeid

GRI-STANDAARD

Informatie

Jaarverslag 2016 online

Reden(en) voor weglating

Belang

SDG-link naar GRI-informatie

GRI 103: Management­benadering 2016

103-1 Uitleg van het relevante onderwerp en de reikwijdte daarvan

Kinderarbeid

 

 

103-2 De managementbenadering en de componenten daarvan

Kinderarbeid

 

 

103-3 Evaluatie van de managementbenadering

Kinderarbeid

 

 

GRI 408: Kinderarbeid 2016

408-1 Activiteiten en leveranciers met een groot risico op het gebied van kinderarbeid

MVO-beoordeling en -controle leveranciers

 

SDG 8
SDG 16

Dwangarbeid of verplichte arbeid

GRI-STANDAARD

Informatie

Jaarverslag 2016 online

Reden(en) voor weglating

Belang

SDG-link naar GRI-informatie

GRI 103: Management­benadering 2016

103-1 Uitleg van het relevante onderwerp en de reikwijdte daarvan

Onze leveranciers

 

 

103-2 De managementbenadering en de componenten daarvan

Onze leveranciers

 

 

103-3 Evaluatie van de managementbenadering

Onze leveranciers

 

 

GRI 409: Dwangarbeid of verplichte arbeid 2016

409-1 Activiteiten en leveranciers met een groot risico op het gebied van dwangarbeid of verplichte arbeid

MVO-beoordeling en -controle leveranciers

 

SDG 8

Rechten inheemse bevolking

GRI-STANDAARD

Informatie

Jaarverslag 2016 online

Reden(en) voor weglating

Belang

SDG-link naar GRI-informatie

GRI 103: Management­benadering 2016

103-1 Uitleg van het relevante onderwerp en de reikwijdte daarvan

Inheemse rechten

 

 

103-2 De managementbenadering en de componenten daarvan

Inheemse rechten

 

 

103-3 Evaluatie van de managementbenadering

Inheemse rechten

 

 

GRI 411: Rechten inheemse bevolking 2016

411-1 Incidenten waarbij de rechten van de inheemse bevolking worden geschonden

Verantwoord inkopen en Verklaring inzake duurzame bevoorradingsketen

 

SDG 2

Beoordeling mensenrechten

GRI-STANDAARD

Informatie

Jaarverslag 2016 online

Reden(en) voor weglating

Belang

SDG-link naar GRI-informatie

GRI 103: Management­benadering 2016

103-1 Uitleg van het relevante onderwerp en de reikwijdte daarvan

Beleid, managementsysteem en controle

 

 

103-2 De managementbenadering en de componenten daarvan

Beleid, managementsysteem en controle

 

 

103-3 Evaluatie van de managementbenadering

Klachtenprocedure mensenrechten

 

 

GRI 412: Beoordeling mensenrechten 2016

412-1 Activiteiten waar een toetsing of effectbeoordeling van de mensenrechten heeft plaatsgevonden

Klachtenprocedure mensenrechten

 

 

412-2 Training van medewerkers inzake beleid of procedures op het gebied van mensenrechten

Beleid, managementsysteem en controle

 

 

412-3 Belangrijke investeringsovereenkomsten en contracten waarin mensenrechtenclausules zijn opgenomen of die getoetst zijn op het gebied van mensenrechten

IndustriALL Agreement

 

 

Lokale gemeenschappen

GRI-STANDAARD

Informatie

Jaarverslag 2016 online

Reden(en) voor weglating

Belang

SDG-link naar GRI-informatie

GRI 103: Management­benadering 2016

103-1 Uitleg van het relevante onderwerp en de reikwijdte daarvan

Toelichting S10 Ontwikkeling van de gemeenschap

 

 

103-2 De managementbenadering en de componenten daarvan

Toelichting S10 Ontwikkeling van de gemeenschap

 

 

103-3 Evaluatie van de managementbenadering

Toelichting S10 Ontwikkeling van de gemeenschap

 

 

GRI 413: Lokale gemeenschappen 2016

413-1 Activiteiten die zich inzetten voor lokale gemeenschappen, effectbeoordelingen en ontwikkelingsprogramma's

Toelichting S10 Ontwikkeling van de gemeenschap

 

 

413-2 Activiteiten met aanzienlijke daadwerkelijke en potentieel negatieve invloed op lokale gemeenschappen

Toelichting S10 Ontwikkeling van de gemeenschap

 

SDG 1
SDG 2

Maatschappelijke toetsing leveranciers

GRI-STANDAARD

Informatie

Jaarverslag 2016 online

Reden(en) voor weglating

Belang

SDG-link naar GRI-informatie

GRI 103: Management­benadering 2016

103-1 Uitleg van het relevante onderwerp en de reikwijdte daarvan

Onze leveranciers

 

 

103-2 De managementbenadering en de componenten daarvan

Onze leveranciers

 

 

103-3 Evaluatie van de managementbenadering

Onze leveranciers

 

 

GRI 414: Maatschappelijke toetsing leveranciers 2016

414-1 Nieuwe leveranciers die gescreend zijn aan de hand van maatschappelijke criteria

MVO-beoordeling en -controle leveranciers

 

SDG 5
SDG 8
SDG 16

414-2 Negatieve maatschappelijke invloed in de bevoorradingsketen en genomen maatregelen

MVO-beoordeling en -controle leveranciers

 

SDG 5
SDG 8
SDG 16

Overheidsbeleid

GRI-STANDAARD

Informatie

Jaarverslag 2016 online

Reden(en) voor weglating

Belang

SDG-link naar GRI-informatie

GRI 103: Management­benadering 2016

103-1 Uitleg van het relevante onderwerp en de reikwijdte daarvan

Overheidsbeleid

 

 

103-2 De managementbenadering en de componenten daarvan

Overheidsbeleid

 

 

103-3 Evaluatie van de managementbenadering

Overheidsbeleid

 

 

GRI 415: Overheidsbeleid 2016

415-1 Politieke bijdrage

Politieke bijdrage Solvay

 

SDG 16

Gezondheid en veiligheid consument

GRI-STANDAARD

Informatie

Jaarverslag 2016 online

Reden(en) voor weglating

Belang

SDG-link naar GRI-informatie

GRI 103: Management­benadering 2016

103-1 Uitleg van het relevante onderwerp en de reikwijdte daarvan

Toelichting S7 Beheer van gevaarlijke stoffen

 

 

103-2 De managementbenadering en de componenten daarvan

Toelichting S7 Beheer van gevaarlijke stoffen

 

 

103-3 Evaluatie van de managementbenadering

Toelichting S7 Beheer van gevaarlijke stoffen

 

 

GRI 416: Gezondheid en veiligheid consument 2016

416-1 Beoordeling gezondheids- en veiligheidsinvloeden van producten en diensten

Invloed van onze producten op de gezondheid en het milieu

 

 

416-2 Gevallen van niet-naleving in relatie tot gezondheids- en veiligheidsinvloeden van producten en diensten

Invloed van onze producten op de gezondheid en het milieu

 

SDG 16

Marketing en etikettering

GRI-STANDAARD

Informatie

Jaarverslag 2016 online

Reden(en) voor weglating

Belang

SDG-link naar GRI-informatie

GRI 103: Management­benadering 2016

103-1 Uitleg van het relevante onderwerp en de reikwijdte daarvan

Product stewardship

 

 

103-2 De managementbenadering en de componenten daarvan

Product stewardship

 

 

103-3 Evaluatie van de managementbenadering

Product stewardship

 

 

GRI 417: Marketing en etikettering 2016

417-1 Vereisten inzake informatie en etikettering producten en diensten

Beheer van productveiligheidsinformatie

 

SDG 12
SDG 16

417-2 Gevallen van niet-naleving inzake informatie en etikettering van producten en diensten

 

Indicator 417-2 is niet van toepassing omdat Solvay geen wereldwijde indicator hanteert maar een gecentraliseerd systeem voor systematische wettelijke controle die bedrijfsmanagers informeert over belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving.

SDG 16

417-3 Gevallen van niet-naleving inzake marketingcommunicatie

Beheer van productveiligheidsinformatie

 

 

Extra niet-GRI-informatie