Eenheden

 

Toelich­tingen

 

2016

 

2015

 

2014

 

2013

 

2012

 

 

Duurzame bedrijfsoplossingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geëvalueerde productportefeuille

 

%

 

S1

 

84

 

88

 

79

 

64

 

 

Duurzame oplossingen

 

%

 

S1

 

43

 

33

 

25

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitstoot van broeikasgassen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

paper_plane_en.png Intensiteit van de uitstoot van broeikasgassen

 

Kg CO2 eq. per € EBITDA

 

S2

 

5,86

 

7,26

 

8,08

 

8,84

 

7,12

 

Directe en indirecte CO2-uitstoot (Toepassingsgebied 1 & 2)

 

Mt CO2

 

S2

 

10,9

 

11,6

 

11,7

 

12,0

 

11,8

 

Uitstoot van andere broeikasgassen (Kyotoprotocol) (Toepassingsgebied 1)

 

Mt CO2-eq.

 

S2

 

2,4

 

2,6

 

2,7

 

2,7

 

2,6

 

Totale uitstoot van broeikasgassen (Kyotoprotocol)

 

Mt CO2-eq.

 

S2

 

13,4

 

14,2

 

14,4

 

14,7

 

14,4

 

Uitstoot van andere broeikasgassen (niet-Kyotoprotocol) (Toepassingsgebied 1)

 

Mt CO2-eq.

 

S2

 

0,1

 

0,1

 

0,1

 

0,1

 

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energiebeheer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energieverbruik

 

Onderste verbrandingswaarde in petajoule

 

S3

 

138

 

175

 

179

 

181

 

179

 

Index energie-efficiëntie

 

%

 

S3

 

94

 

96

 

99

 

99

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luchtkwaliteitsbeheer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stikstofoxiden – NOx

 

Ton

 

S4

 

11 098

 

12 210

 

12 679

 

10 980

 

11 548

 

Intensiteit stikstofoxiden

 

Kg per € EBITDA

 

S4

 

0,0058

 

0,0063

 

0,0071

 

0,0068

 

0,0057

 

Zwaveloxiden – SOx

 

Ton

 

S4

 

5 395

 

6 563

 

6 620

 

10 336

 

12 023

 

Intensiteit zwaveloxiden

 

Kg per € EBITDA

 

S4

 

0,0028

 

0,0034

 

0,0037

 

0,0064

 

0,0059

 

Vluchtige organische stoffen met uitzondering van methaan – NMVOC

 

Ton

 

S4

 

4 968

 

6 781

 

7 158

 

7 464

 

7 974

 

Intensiteit vluchtige organische stoffen met uitzondering van methaan

 

Kg per € EBITDA

 

S4

 

0,0026

 

0,0035

 

0,0040

 

0,0046

 

0,0039

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waterbeheer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoetwateronttrekking

 

Miljoen m3

 

S5

 

491

 

537

 

535

 

554

 

 

Intensiteit zoetwateronttrekking

 

Liter per € EBITDA

 

S5

 

0,26

 

0,28

 

0,30

 

0,34

 

 

Chemisch zuurstofverbruik

 

Ton O2

 

S5

 

7 539

 

8 834

 

9 652

 

9 715

 

 

Intensiteit chemisch zuurstofverbruik

 

Kg per € EBITDA

 

S5

 

0,0040

 

0,0045

 

0,0054

 

0,0060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milieu-incidenten en sanering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incidenten van gemiddelde ernst met gevolgen voor het milieu

 

Aantal

 

S6

 

40

 

46

 

55

 

 

 

 

Incidenten van gemiddelde ernst met gevolgen voor het milieu en waarvan de vergunningslimiet is overschreden

 

Aantal

 

S6

 

26

 

26

 

 

 

 

Milieuvoorziening

 

€ miljoen

 

S6

 

737

 

730

 

723

 

636

 

800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beheer van gevaarlijke stoffen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet-gevaarlijk industrieel afval

 

1 000 ton

 

S7

 

1 463

 

1 453

 

1 637

 

 

 

 

Gevaarlijk industrieel afval

 

1 000 ton

 

S7

 

194,2

 

202,0

 

194,6

 

 

 

 

Totaal gevaarlijk industrieel afval

 

1 000 ton

 

S7

 

1 657

 

1 655

 

1 831

 

 

 

Gevaarlijk industrieel afval dat niet op duurzame wijze verwijderd wordt

 

1 000 ton

 

S7

 

50,3

 

47,1

 

49,7

 

 

 

Intensiteit van gevaarlijk industrieel afval dat niet op duurzame wijze verwijderd wordt

 

Kg per € EBITDA

 

S7

 

0,0265

 

0,0241

 

0,0279

 

 

 

Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) volgens REACH-criteria aanwezig in op de markt gebrachte producten

 

Aantal

 

S7

 

20

 

20

 

25

 

23

 

 

ZZS volgens REACH-criteria aanwezig in op de markt gebrachte producten, waarvan de aanwezigheid te wijten is aan grondstoffen

 

Aantal

 

S7

 

10

 

10

 

18

 

39

 

 

ZZS geanalyseerd op potentiële vervanging met veiliger alternatieven

 

%

 

S7

 

18

 

5

 

0

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gezondheid en veiligheid van de medewerkers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

paper_plane_en.png Medical Treatment Accident Rate - Medewerkers, aannemers en tijdelijke werkkrachten (MTAR)

 

Ongevallen per miljoen gewerkte uren

 

S8

 

0,77

 

0,77

 

0,97

 

1,06

 

2,59

 

Lost Time Accident Rate - Medewerkers, aannemers en tijdelijke werkkrachten (LTAR)

 

Ongevallen per miljoen gewerkte uren

 

S8

 

0,76

 

0,75

 

0,98

 

0,8

 

0,81

 

Dodelijke ongevallen

 

Aantal

 

S8

 

1

 

0

 

2

 

2

 

0

 

Programma voor industriële hygiëne: sites waar hygiënespecialisten opgeleid zijn conform nieuwe industriële gezondheidsnormen

 

%

 

S8

 

65

 

73

 

24

 

3

 

 

Programma voor geavanceerd medisch toezicht: sites met geavanceerd, op risico gebaseerd medisch toezicht

 

%

 

S8

 

18

 

28

 

26

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engagement en welzijn van de medewerkers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

paper_plane_en.png Engagement-index van Solvay

 

%

 

S9

 

77

 

75

 

 

72

 

 

Percentage medewerkers onder een cao

 

%

 

S9

 

87,8

 

77

 

82,2

 

85

 

85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontwikkelingsmanagement van de gemeenschap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schenkingen, sponsoring en eigen projecten van de Solvay-groep

 

€ miljoen

 

S10

 

7,38

 

5,25

 

 

 

 

 

paper_plane_en.png Medewerkers die zich maatschappelijk inzetten

 

%

 

S10

 

23

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beheer van het juridisch, ethisch en regelgevend raamwerk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Controles op HSE-naleving in de afgelopen vijf jaar

 

%

 

S11

 

75

 

50

 

 

 

 

 

Systematisch HSE-controleproces aanwezig

 

%

 

S11

 

82

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiligheid van processen, paraatheid en reactievermogen op noodgevallen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percentage productlijnen waarvoor in de afgelopen vijf jaar de risicoanalyse is bijgewerkt

 

%

 

S12

 

65

 

69

 

64

 

58

 

 

Aantal risiconiveau 1-gevallen op het einde van het jaar

 

Aantal

 

S12

 

46

 

94

 

217

 

11

 

111

 

Percentage risiconiveau 1-gevallen opgelost binnen een jaar

 

%

 

S12

 

100

 

100

 

100

 

100

 

 

Opgeloste risiconiveau 1-gevallen

 

Aantal

 

S12

 

98

 

232

 

23

 

111

 

111

 

 

Site met een PSM-systeem dat aansluit bij het risiconiveau

 

%

 

S12

 

90

 

84

 

 

 

 

Procesveiligheidsniveau

 

%

 

S12

 

0,7

 

0,6

 

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klanttevredenheid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net Promoter Score

 

%

 

S13

 

27

 

24

 

14

 

 

Rapportagebeginselen

GRI Content Index