Lorem ipsum dolor sit amet (logo)

Gezondheid, veiligheid en omgeving

In de afgelopen tijd is op elke site de controle op de naleving van regelgeving op het gebied van gezondheid, hygiëne, veiligheid op het werk, procesveiligheid, productveiligheid en milieu versterkt. Het HSE-beheersysteem verplicht elke site deze naleving systematisch te controleren en eventuele veranderingen in de vereisten op dat gebied op een efficiënte manier te signaleren.

De Groep heeft zich tot doel gesteld ten minste elke vijf jaar op elke productiesite een controle op de naleving uit te voeren. Voor het eind van 2017 moet dit bij alle sites afgerond zijn. Dergelijke audits moeten ten minste elke vijf jaar geactualiseerd worden alsmede bij belangrijke wijzigingen in de regelgeving. Deze audits worden uitgevoerd door de interne of een externe accountant.

Wat betreft milieurisico, of wanneer uit een audit meer dan alleen administratieve fouten blijken, worden prioriteiten gesteld aan de hand van een interne matrix. Hierdoor worden eerst de situaties met het hoogste risiconiveau gedefinieerd en vervolgens binnen de twaalf maanden opgelost.

Naleving van regelgeving op het gebied van gezondheid en hygiëne, procesveiligheid en milieu

in %

 

2016

 

2015

Toepassingsgebied: Alle productie- en O&I-sites met uitzondering van de sites van het recent overgenomen Cytec.

Controles op naleving in de afgelopen vijf jaar

 

75

 

50

Systematisch controleproces aanwezig

 

82

 

50

De afhandeling van "Risiconiveau 1"-situaties is een belangrijk onderdeel van de procesveiligheid van Solvay, zoals beschreven in de "Rode lijn" over gezondheid, veiligheid en milieurisicobeheer. Rode lijnen zijn essentiële Solvay-richtlijnen die gerespecteerd moeten worden voor zover zij van toepassing zijn op situaties die een groot risico vormen voor de Groep. Alle belangrijke geïdentificeerde risico's worden gevalideerd en gerapporteerd op groepsniveau.

De gedragscode van Solvay

De Gedragscode van Solvay en andere elementen met betrekking op de naleving van normen worden behandeld in het hoofdstuk over Deugdelijk bestuur van dit jaarverslag.

Belangrijke geschillen

De impact van belangrijke geschillen staat beschreven in het hoofdstuk over 1. Inleiding in dit jaarverslag.