Lorem ipsum dolor sit amet (logo)

Het is de doelstelling van Solvay om tegen 2020 het energieverbruik met 10% te reduceren (gemiddeld 1,3% op jaarbasis). Het referentiejaar is 2012 bij gelijkblijvend activiteitenniveau. Om deze doelstelling te bereiken zal Solvay een versnelling hoger schakelen in de uitvoering van het plan voor energie-efficiëntie SOLWATT®, de industriële productieprocessen continu blijven verbeteren, groene technologieën ontwikkelen en het aandeel van hernieuwbare energie in de energieproductie- en voorraad verhogen.

Solvay heeft concrete maatregelen genomen in de vorm van grote technische investeringen zoals de recente aankopen van twee warmtekrachtkoppelingsinstallaties in Spinetta (Italië) en één in Massa Carrara (Italië) en de bouw van een warmtekrachtkoppelingscentrale in Oldbury (Verenigd Koninkrijk).

Vastleggen van energie-indicatoren

De verbruikte energie valt in vier categorieën:

  • niet-hernieuwbare primaire brandstoffen die worden gebruikt om intern stoom, elektriciteit en mechanische energie op te wekken, en bij industriële processen (steenkool in kalkoven, gas in droogovens, enz.)
  • hernieuwbare primaire brandstoffen (biomassa, biogas enz.)
  • ingekochte stoom
  • ingekochte elektriciteit

Sinds 2016 worden stoom en elektriciteit verkregen uit brandstoffen en verkocht aan derden afgetrokken van het totaal. Energie die is ingekocht en vervolgens zonder enige vorm van transformatie is doorverkocht aan derden, wordt buiten beschouwing gelaten.

Onderste verbrandingswaarde in petajoule (PJ)

 

2016

 

2015

 

2014

Toepassingsgebied: Deze indicator geeft het primaire energieverbruik weer voor een bepaald jaar met betrekking tot de productieactiviteiten van de ondernemingen die momenteel (geheel of gedeeltelijk) geconsolideerd zijn.

Legenda: Het primaire energieverbruik van bedrijven in de financiële perimeter maakt 77% uit van het totale primaire energieverbruik van alle bedrijven in de operationele perimeter.

Energieverbruik

 

138

 

175

 

179

In 2016 was het energieverbruik 37 PJ lager dan in 2015. Dit is vooral toe te schrijven aan een verandering in de rapportagemethodologie en het gewijzigde toepassingsgebied van het verslag. Om te voldoen aan de GRI-normen wordt aan derden verkochte energie (23 TJ) afgetrokken van het totaal. De toevoeging van de activiteiten van het onlangs overgenomen Cytec en van zeven nieuwe sites in de rapportage heeft geleid tot een stijging met 6 PJ. De desinvestering van activiteiten op het gebied van geprecipiteerd calciumcarbonaat en de classificering van de chlorovinyl-activiteiten in Thailand en de activiteiten van Acetow als beëindigde bedrijfsactiviteiten heeft geleid tot een daling met 16 PJ. De rest van de daling ten opzichte van 2015 (4 PJ) is toe te schrijven aan energiebesparingsprojecten en aan veranderingen in de productie.

Energie-intensiteit

Doelstelling van Solvay:

2020

- 10%

Verminder het energieverbruik met 10% bij gelijkblijvend activiteitenniveau

Baseline 2012

De energie-intensiteit heeft betrekking op de primaire energie van brandstoffen (steenkool, aardgas, stookolie enz.) en van de ingekochte stoom en elektriciteit.

Index energie-efficiëntie – Baseline 100% in 2012

in %

 

2016

 

2015

 

2014

Legenda: De energie-index bij gelijkblijvend activiteitenniveau geeft de ontwikkeling in het energieverbruik weer op vergelijkbare basis, na correcties voor veranderingen in reikwijdte van de Groep, en correcties voor wijzigingen in de productievolumes van jaar tot jaar.

Index energie-efficiëntie

 

94

 

96

 

99

Vermindering van het energieverbruik

In 2016 is de Groep met haar tweede energie- en CO2-besparingsprogramma gestart: SOLWATT 2.0®. Solvay Energy Services en de andere GBU’s hebben energieprestatiecontracten onderteken om te zorgen dat er gevolg gegeven wordt aan de bevindingen van de energie-audits. Het plan gaat uit van drie parallelle maatregelen:

  • Door gebruik te maken van hoogefficiënte warmtekrachtkoppelingscentrales verbetert de Groep de efficiëntie van de opwekking van secundaire energie zoals stoom en elektriciteit. In 2016 werd een nieuwe warmtekrachtkoppelingscentrale op basis van gas in gebruik genomen in Livorno (Italië) ter vervanging van conventionele verwarmingsketels.
  • Met het SOLWATT®-programma wil Solvay energiebesparingsmogelijkheden identificeren en implementeren in bestaande productievestigingen, via technologische verbeteringen en energiebeheer. Tegen eind 2015 is SOLWATT® geleidelijk aan uitgerold en wordt het nu toegepast in nagenoeg alle productievestigingen van de Groep.
  • Bij nieuwe en vernieuwde vestigingen wordt het energieverbruik en de opwekking daarvan geoptimaliseerd.

In 2016 heeft de GBU Soda Ash & Derivatives de energieprestaties van zijn natriumcarbonaatfabriek in Devniya (Bulgarije) aanzienlijk verbeterd met zijn World Class Factory plan. Nieuwe warmtekrachtkoppelingsprojecten in onder andere Ospiate en Porto Marghera (Italië) worden momenteel bestudeerd.