Solvay (de “Onderneming”) is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht genoteerd op Euronext Brussel en Euronext Parijs. De belangrijkste activiteiten van de Onderneming, haar dochterondernemingen, gezamenlijke bedrijfsactiviteiten, joint ventures, en geassocieerde deelnemingen (waarnaar verwezen wordt als de “Groep”) staan beschreven in Toelichting 1 Informatie per segment.

Deze geconsolideerde jaarrekening werd door de Raad van Bestuur vrijgegeven voor publicatie op 23 februari 2017. Ze werd opgesteld in overeenstemming met de IFRS-grondslagen voor financiële verslaggeving, die op de volgende pagina’s beschreven staan.

Belangrijke wijzigingen in de consolidatiekring gedurende het jaar

Op 16 maart 2016 maakten Solvay en INEOS hun voornemen bekend om hun 50/50 chloorvinyl joint venture Inovyn eerder op te heffen dan aanvankelijk gepland. INEOS wordt dan de enige aandeelhouder. Solvay en INEOS creëerden Inovyn in juli 2015, met Solvay’s uitstap initieel voorzien in juli 2018. Op 31 maart 2016 maakten Solvay en INEOS bekend dat ze de bindende overeenkomst ondertekenden om hun chloorvinyl joint venture Inovyn te beëindigen, nadat ze hun plannen daarvoor bekend hadden gemaakt op 16 maart 2016. Op 7 juli 2016, ingevolge de afronding van de transactie, ontving Solvay een betaling van € 335 miljoen en werd INEOS de enige aandeelhouder van Inovyn. De uitstap uit de joint venture werd afgerond nadat goedkeuring van de toezichthoudende instanties was verkregen. In 2017 zal Solvay een prijsaanpassing betalen van ongeveer € 80 miljoen.

Op 25 april 2016 maakte Solvay formeel bekend haar eerste calloptie te zullen uitoefenen op de hybride obligatie met een waarde van € 500 miljoen, die vervalt in 2104, na hierover de Luxemburgse beurs, waar de obligatie is genoteerd, evenals de obligatiehouders te hebben ingelicht. Deze obligatie voorziet in een jaarlijkse rente van 6,375% in de eerste 10 jaar, en werd voorheen geclassificeerd als financiële schuld op lange termijn in het geconsolideerde overzicht van de financiële positie. Ze werd terugbetaald op 2 juni 2016. De financiering van deze terugbetaling werd veiliggesteld in december 2015, samen met de obligaties die werden uitgegeven voor de financiering van de verwerving van Cytec.

Op 2 mei 2016 ondertekende Solvay een overeenkomst met Unipar Carpocloro voor de verkoop van zijn aandelen aangehouden in Solvay Indupa. Tijdens het derde kwartaal van 2016 werd de reële waarde min verkoopkosten aangepast, teneinde de impact van de verslechterde bedrijfsomgeving op de transactie weer te geven. Een bijzonder waardeverminderingsverlies ten belope van € 63 miljoen werd opgenomen in 2016. Op 7 december 2016 verkreeg Solvay de goedkeuring van de Braziliaanse mededingingsautoriteit CADE voor de overeengekomen verkoop van zijn 70,59% aandeel in Solvay Indupa aan de Braziliaanse chemiegroep Unipar Carbocloro. De transactie werd afgerond op 27 december 2016, voor een totale ondernemingswaarde van USD 202,2 miljoen.

Op 19 mei 2016 ondertekenden Solvay en Eastman Chemical Company een definitieve overeenkomst om hun joint venture Primester voor de productie van celluloseacetaat te beëindigen. Solvay verwerft daarbij Eastmans aandeel van 50 procent in de Amerikaanse fabriek en wordt zo de volledige eigenaar. Na de transactie zal Eastman de basisdiensten en grondstoffen op lange termijn leveren voor de fabriek in Kingsport, Tennessee. De transactie werd afgerond op 2 juni 2016.

Op 7 december 2016 heeft Solvay een overeenkomst gesloten voor de verkoop van zijn bedrijfstak cellulose-acetaatkabels, Acetow, aan private equity fondsen beheerd door Blackstone. De transactie is gebaseerd op een ondernemingswaarde van ongeveer € 1 miljard, wat overeenkomt met ongeveer 7x het EBITDA. De netto-opbrengst zal bijdragen aan de verdere schuldafbouw van Solvay. De transactie zal naar verwachting in de eerste helft van 2017 worden afgerond en is afhankelijk van de gebruikelijke sociale procedures en de goedkeuring van de relevante mededingingsautoriteiten. In het licht van de materialiteit van de transactie beschouwt Solvay de bedrijvigheid als een beëindigde bedrijfsactiviteit, en werden de resultaten aangepast, conform IFRS.

Op 14 december 2016 ondertekende Solvay een definitieve overeenkomst voor de verkoop van zijn 58,77 procent aandeel in zijn Thaise dochteronderneming Vinythai PCL aan het Japanse bedrijf AGC Asahi Glass (AGC) en stapt daarmee uit zijn Aziatische polyvinylchloride (pvc) activiteiten. De transactie is gebaseerd op een totale ondernemingswaarde van 16,5 miljard Thaise Bath (€ 435 miljoen), wat overeenkomt met 8x de gemiddelde EBITDA over de cyclus. De afronding van deze transactie was afhankelijk van de gebruikelijke voorwaarden, waaronder de goedkeuringen van de mededingingsautoriteiten, en greep plaats op 22 februari 2017. In het licht van de materialiteit van de transactie beschouwt Solvay de bedrijvigheid als een beëindigde bedrijfsactiviteit, en werden de resultaten aangepast, conform IFRS.