In € miljoen

 

Eigen vermogen toe te rekenen aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij

 

 

 

 

 

 

 

Herwaarderingsreserve
(reële waarde)

 

 

 
 

Toelich­tingen

 

Aan­delen­kapitaal

 

Uitgifte premies

 

Eigen aan­delen

 

Eeuwig­durende hybride obli­gaties

 

Inge­houden winsten

 

Wissel­koers­ver­schillen

 

Finan­ciële activa beschik­baar voor verkoop

 

Kas­stroom-afdek­kingen

 

Toege­zegde-pensioen-rege­lingen

 

Totaal reser­ves

 

Minder­heids­belan­gen

 

Totaal eigen ver­mogen

Saldo per 31 december 2014

 

 

 

1 271

 

18

 

–171

 

1 194

 

5 753

 

–527

 

–4

 

–43

 

–927

 

5 293

 

214

 

6 778

Winst / verlies (-) van het jaar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

406

 

 

 

 

 

 

 

 

 

406

 

48

 

454

Andere elementen van het totaalresultaat

 

(F11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

169

 

3

 

15

 

264

 

486

 

19

 

505

Totaalresultaat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

441

 

169

 

3

 

15

 

264

 

892

 

67

 

959

Kapitaal verhoging

 

(F18)

 

318

 

1 151

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 151

 

 

 

1 469

Uitgifte eeuwigdurende hybride obligaties

 

(F18)

 

 

 

 

 

 

 

994

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

994

 

 

 

994

Kosten van aandelenopties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

11

Dividenden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–313

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–313

 

–40

 

–354

Coupons van eeuwigdurende hybride obligaties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–57

 

 

 

–57

Verwerving (-) / vervreemding van eigen aandelen

 

 

 

 

 

 

 

–59

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–56

 

 

 

–56

Toename / Afname via wijzigingen in eigendomsrechten in dochterondernemingen met verlies van zeggenschap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–118

 

5

 

 

 

–1

 

32

 

–82

 

5

 

–77

Saldo per 31 december 2015

 

 

 

1 588

 

1 170

 

–230

 

2 188

 

5 720

 

–353

 

–2

 

–28

 

–630

 

7 834

 

245

 

9 668

Winst / verlies (-) van het jaar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

621

 

 

 

 

 

 

 

 

 

621

 

53

 

674

Andere elementen van het totaalresultaat

 

(F11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

313

 

10

 

23

 

–205

 

141

 

14

 

155

Totaalresultaat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

621

 

313

 

10

 

23

 

–205

 

762

 

67

 

830

Kosten van aandelenopties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

9

Dividenden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–336

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–336

 

–45

 

–381

Coupons van eeuwigdurende hybride obligaties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–84

 

 

 

–84

Verwerving (-) / vervreemding van eigen aandelen

 

 

 

 

 

 

 

–44

 

 

 

–13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–57

 

 

 

–57

Toename / Afname via wijzigingen in eigendomsrechten in dochterondernemingen met verlies van zeggenschap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–19

 

 

 

 

 

 

 

7

 

–12

 

–17

 

–29

Saldo per 31 december 2016

 

 

 

1 588

 

1 170

 

–274

 

2 188

 

5 899

 

–39

 

8

 

–5

 

–828

 

8 117

 

250

 

9 956