In € miljoen

 

Toelichtingen

 

2016

 

2015

Winst van het jaar

 

 

 

674

 

454

Andere elementen van het totaalresultaat

 

 

 

 

 

 

Elementen die geherklasseerd kunnen worden

 

 

 

 

 

 

Hyperinflatie

 

(F11)

 

0

 

42

Winsten en verliezen op herwaarderingen van voor verkoop beschikbare financiële activa

 

(F11)

 

9

 

3

Winsten en verliezen op afdekkingsinstrumenten in een kasstroomafdekking

 

(F11)

 

36

 

15

Wisselkoersverschillen - Dochterondernemingen en gezamenlijke bedrijfsactiviteiten

 

(F11)

 

278

 

208

Wisselkoersverschillen - Geassocieerde deelnemingen en joint ventures

 

(F11)

 

51

 

–22

Elementen die niet geherklasseerd kunnen worden

 

 

 

 

 

 

Herwaarderingen van de netto verplichting inzake toegezegde pensioen regelingen

 

(F11)

 

–275

 

279

Winstbelastingen met betrekking tot recycleerbare en niet recycleerbare components

 

(F11)

 

56

 

–20

Andere elementen van het totaalresultaat na aftrek van de daarmee verband houdende winstbelastingen

 

(F11)

 

155

 

505

Totaalresultaat van het jaar (total comprehensive income)

 

 

 

830

 

959

toegerekend aan :

 

 

 

 

 

 

Solvay aandeel

 

 

 

762

 

892

minderheidsbelangen

 

 

 

67

 

67