In € miljoen

 

Toelichtingen

 

2016

 

2015

Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten

 

 

 

191

 

205

Kasstromen uit investeringsactiviteiten

 

 

 

–84

 

–103

Kasstromen uit financieringsactiviteiten

 

 

 

–65

 

–63

Nettowijziging in de geldmiddelen en kasequivalenten

 

(F20)

 

41

 

40