In € miljoen

 

Toelichtingen

 

2016

 

2015

Omzet

 

(F1)

 

11 403

 

10 083

waarvan andere dan van kernactiviteiten

 

 

 

520

 

467

waarvan netto-omzet

 

 

 

10 884

 

9 615

Kostprijs van de omzet

 

 

 

–8 314

 

–7 517

Brutomarge

 

 

 

3 090

 

2 566

Commerciële en administratieve kosten

 

 

 

–1 465

 

–1 296

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

 

 

 

–305

 

–271

Overige operationele winsten en verliezen

 

(F3)

 

–222

 

–84

Resultaat van geassocieerde deelnemingen en joint ventures

 

(F4)

 

85

 

21

Resultaat uit portefeuillebeheer en herevaluaties

 

(F5)

 

–164

 

–205

Resultaat uit historische sanering and belangrijke juridische geschillen

 

(F5)

 

–56

 

–36

EBIT

 

(F2)

 

962

 

695

Lasten van schulden

 

(F6)

 

–188

 

–108

Renteopbrengsten uit leningen en korte termijnbeleggingen

 

(F6)

 

13

 

9

Overige financieringswinsten en -verliezen

 

(F6)

 

–50

 

–47

Disconteringskosten van de voorzieningen

 

(F6)

 

–118

 

–69

Opbrengsten/verliezen uit financiële activa beschikbaar voor verkoop

 

(F6)

 

5

 

–8

Winst van het jaar vóór belastingen

 

 

 

624

 

472

Belastingen op resultaat

 

(F7)

 

56

 

–69

Winst van het jaar uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

 

 

 

680

 

403

Winst / verlies (-) van het jaar uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

 

(F8)

 

–6

 

51

Winst van het jaar

 

(F9)

 

674

 

454

toegerekend aan :

 

 

 

 

 

 

Solvay aandeel

 

 

 

621

 

406

minderheidsbelangen

 

 

 

53

 

48

Gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten (€)

 

 

 

6,20

 

4,42

Gewone winst per aandeel uit beëindigde bedrijfsactiviteiten (€)

 

 

 

–0,18

 

0,42

Gewone winst per aandeel (€)

 

(F10)

 

6,01

 

4,85

Verwaterde winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten (€)

 

 

 

6,18

 

4,39

Verwaterde winst per aandeel uit beëindigde bedrijfsactiviteiten (€)

 

 

 

–0,18

 

0,42

Verwaterde winst per aandeel (€)

 

(F10)

 

5,99

 

4,81