Elementen uit de jaarrekening van elk van de Groepsentiteiten worden gewaardeerd in de valuta van de primaire economische omgeving waarin zij werken (“de functionele valuta”). De geconsolideerde jaarrekening wordt voorgesteld in euro (EUR), de functionele valuta van de Onderneming en tevens de presentatievaluta van de geconsolideerde jaarrekening van de Groep.

Bij het opstellen van de jaarrekening van individuele entiteiten, worden transacties in valuta andere dan hun functionele valuta bij een initiële opname omgerekend volgens de wisselkoers die geldt op de transactiedatum. Monetaire activa en passiva uitgedrukt in vreemde valuta worden op het einde van de verslagperiode omgerekend aan de slotkoers van die dag.

Niet-monetaire elementen gewaardeerd aan reële waarde die uitgedrukt zijn in vreemde valuta worden omgerekend volgens de wisselkoers die geldt op waarderingsdatum. Niet-monetaire elementen gewaardeerd aan historische kostprijs en uitgedrukt in vreemde valuta worden niet omgerekend aan de slotkoers.

Wisselkoersverschillen worden als winst of verlies opgenomen in de periode waarin deze ontstaan, behalve voor:

  • wisselkoersverschillen op leningen in vreemde valuta met betrekking tot activa in aanbouw voor toekomstig productiegebruik, die opgenomen worden in de kostprijs van deze activa als ze beschouwd worden als een aanpassing van de interestkosten op deze leningen in vreemde valuta;
  • wisselkoersverschillen op verrichtingen met betrekking tot het afdekken van bepaalde valutarisico’s (zie toelichting F32 Financiële instrumenten en beheer van financiële risico’s hieronder voor de grondslagen inzake hedge accounting); en
  • wisselkoersverschillen op monetaire elementen te ontvangen van of te betalen aan een buitenlandse activiteit wiens afwikkeling noch gepland, noch waarschijnlijk is (en dus deel uitmaakt van de netto-investering in een buitenlandse activiteit), die initieel opgenomen worden in de andere elementen van het totaalresultaat onder “Wisselkoersverschillen”.

De voornaamste wisselkoersen zijn:

 

 

Koers op jaareinde

 

Gemiddelde koers

 

2016

 

2015

 

2016

 

2015

1 Euro =

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argentijnse peso

 

ARS

 

16,7006

 

14,1601

 

16,3226

 

10,2349

Braziliaanse real

 

BRL

 

3,4297

 

4,3117

 

3,8558

 

3,7014

Yuan Renminbi

 

CNY

 

7,3231

 

7,0608

 

7,3516

 

6,9729

Britse pond

 

GBP

 

0,8551

 

0,7340

 

0,8195

 

0,7259

Japanse yen

 

JPY

 

123,3626

 

131,0700

 

120,1886

 

134,3069

Russie ruble

 

RUB

 

64,2959

 

80,6736

 

74,1393

 

68,1152

Thaïse baht

 

THB

 

37,7353

 

39,2480

 

39,0409

 

38,0270

Amerikaanse dollar

 

USD

 

1,0538

 

1,0887

 

1,1068

 

1,1094