Met betrekking tot het mechanisme opgezet door de Europese Unie om de producenten aan te zetten om hun emissie van broeikasgassen te beperken, werden aan de Groep CO2-emissierechten toegekend voor enkele van haar installaties. Solvay is eveneens betrokken in projecten rond Clean Development Mechanism (CDM) onder het Kyoto protocol. In deze projecten heeft Solvay maatregelen genomen om emissies van broeikasgassen op de betreffende sites te beperken in ruil voor Certified Emission Reductions (CER).

Bij gebrek aan IFRS-normen betreffende de administratieve verwerking van CO2-emissierechten, wordt het “Handel/Productie”- model gebruikt. Deze methode houdt in dat: CO2-emissierechten worden weergegeven als voorraden wanneer zij in het productieproces zullen worden gebruikt of als afgeleide producten indien zij worden aangehouden voor handelsdoeleinden. Energy Services ontplooit handels-, arbitrage- en afdekkingsactiviteiten op het gebied van CO2-instrumenten. Het nettoresultaat van deze activiteiten wordt opgenomen in overige bedrijfsopbrengsten, zowel voor de “industriële” component, wanneer Energy Services de CO2-emissierechten gegenereerd door Solvay verkoopt, als voor de “handelscomponent”, wanneer Energy Services optreedt als verkoper/makelaar van die CO2-emissierechten.