Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Voorwaardelijke verplichtingen worden niet opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening, tenzij ze voortvloeien uit een bedrijfscombinatie. Ze worden beschreven in de toelichting, behalve indien de kans op een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen zeer onwaarschijnlijk is.

In € miljoen

 

2016

 

2015

Verplichtingen en verbintenissen van derden gegarandeerd door de Onderneming

 

792

 

881

Voorwaardelijke verplichtingen met betrekking tot leefmilieu

 

307

 

313

Geschillen en andere belangrijke verbintenissen

 

16

 

27

De verplichtingen en verbintenissen van derden gegarandeerd door de Onderneming betreffen voornamelijk garanties gegeven in het kader van:

  • RusVinyl, de joint venture met SIBUR voor de bouw en het beheer van een pvc-vestiging in Rusland. Er werd een hoofdelijke garantie van € 152 miljoen eind 2016 (€ 292 miljoen eind 2015) verstrekt door SolVin/Solvay en Sibur ten behoeve van de crediteuren, wat voor elke partij overeenkomt met 50% van de hoofdsom voor de projectfinanciering van RusVinyl plus interesten en kosten;
  • BTW-betaling (€ 295 miljoen eind 2016, € 318 miljoen eind 2015).

In het kader van de jaarlijkse herziening van de voorwaardelijke verplichtingen werden voorwaardelijke verplichtingen met betrekking tot het milieu geïdentificeerd van € 307 miljoen eind december 2016 (€ 313 miljoen eind december 2015).