De geassocieerde deelnemingen en joint ventures die niet geclassificeerd worden als aangehouden voor verkoop/beëindigde bedrijfsactiviteiten worden geconsolideerd volgens de equity-methode.

In € miljoen

 

2016

 

2015

 

Geasso­cieerde deelne­mingen

 

Joint ventures

 

Totaal

 

Geasso­cieerde deelne­mingen

 

Joint ventures

 

Totaal

Investeringen in geassocieerde deelnemingen en joint ventures

 

24

 

473

 

497

 

41

 

357

 

398

Winst uit geassocieerde deelnemingen en joint ventures

 

2

 

83

 

85

 

2

 

19

 

21

De tabellen hieronder geven een overzicht van de balans en de winst- en verliesrekening van de materiële geassocieerde deelnemingen en joint ventures alsof de proportionele consolidatie methode werd toegepast.

Geassocieerde deelnemingen

In € miljoen

 

2016

 

2015

Balans

Vaste activa

 

25

 

67

Vlottende activa

 

37

 

35

Geldmiddelen en kasequivalenten

 

6

 

8

Langlopende verplichtingen

 

8

 

22

Langlopende financiële schulden

 

5

 

18

Kortlopende verplichtingen

 

31

 

39

Kortlopende financiële schulden

 

6

 

16

Investeringen in geassocieerde deelnemingen

 

24

 

41

Winst- en verliesrekening

Omzet

 

93

 

90

Afschrijvingen

 

–2

 

–4

Lasten van schulden

 

0

 

–1

Renteopbrengsten uit leningen en termijnbeleggingen

 

0

 

0

Winstbelastingen

 

–1

 

–1

Winst / verlies (-) van het jaar uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

 

3

 

2

Winst / verlies (-) van het jaar uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

 

0

 

0

Winst / verlies (-) van het jaar

 

3

 

2

Andere elementen van het totaalresultaat

 

0

 

–2

Totaalresultaat

 

3

 

0

Ontvangen dividenden

 

2

 

2

Joint ventures

In € miljoen

 

2016

 

RusVinyl OOO

 

Peroxidos do Brasil Ltda

 

Solvay & CPC Barium Strontium

 

Shandong Huatai Interox Chemical Co. Ltd

 

Hindustan Gum & Chemicals Ltd

 

Andere

Belang

 

50%

 

69,40%

 

75%

 

50%

 

50%

 

 

Operationele segment

 

Functional Polymers

 

Performance Chemicals

 

Advanced Materials

 

Performance Chemicals

 

Advanced Formulations

 

 

Balans

Vaste activa

 

476

 

38

 

12

 

10

 

8

 

17

Vlottende activa

 

42

 

61

 

39

 

2

 

157

 

44

Geldmiddelen en kasequivalenten

 

11

 

36

 

5

 

0

 

147

 

8

Langlopende verplichtingen

 

252

 

7

 

12

 

 

1

 

11

Financiële schulden op lange termijn

 

224

 

4

 

0

 

0

 

0

 

10

Kortlopende verplichtingen

 

71

 

27

 

13

 

3

 

11

 

27

Financiële schulden op korte termijn

 

47

 

8

 

0

 

0

 

0

 

15

Deelnemingen in joint ventures

 

197

 

66

 

26

 

9

 

153

 

23

Winst- en verliesrekening

Omzet

 

153

 

70

 

68

 

11

 

20

 

51

Afschrijvingen

 

–22

 

–3

 

–1

 

–1

 

–1

 

–1

Terugneming van waardevermindering

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasten van schulden

 

–23

 

0

 

0

 

0

 

0

 

–1

Renteopbrengsten uit leningen en termijnbeleggingen

 

0

 

3

 

0

 

0

 

9

 

1

Winstbelastingen

 

–12

 

–9

 

–2

 

0

 

–3

 

–1

Winst / verlies (-) van het jaar uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

 

49

 

19

 

8

 

0

 

7

 

1

Winst / verlies (-) van het jaar uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

Winst / verlies (-) van het jaar

 

49

 

19

 

8

 

0

 

7

 

1

Andere elementen van het totaalresultaat

 

36

 

13

 

–2

 

0

 

1

 

4

Totaalresultaat

 

85

 

32

 

6

 

0

 

8

 

5

Ontvangen dividenden

 

0

 

11

 

6

 

1

 

1

 

1

Andere elementen van het totaalresultaat bestaan voornamelijk uit wisselkoersenverschillen.

In € miljoen

 

2015

 

RusVinyl OOO

 

Peroxidos do Brasil Ltda

 

Solvay & CPC Barium Strontium

 

Shandong Huatai Interox Chemical Co. Ltd

 

Hindustan Gum & Chemicals Ltd

 

Andere

Belang

 

50%

 

69,40%

 

75%

 

50%

 

50%

 

 

Operationele segment

 

Functional Polymers

 

Performance Chemicals

 

Advanced Materials

 

Performance Chemicals

 

Advanced Formulations

 

 

Balans

Vaste activa

 

406

 

32

 

12

 

11

 

9

 

6

Vlottende activa

 

31

 

40

 

37

 

3

 

146

 

20

Geldmiddelen en kasequivalenten

 

7

 

21

 

6

 

1

 

135

 

3

Langlopende verplichtingen

 

275

 

6

 

10

 

1

 

1

 

1

Financiële schulden op lange termijn

 

256

 

3

 

0

 

1

 

0

 

0

Kortlopende verplichtingen

 

51

 

19

 

13

 

3

 

9

 

8

Financiële schulden op korte termijn

 

35

 

5

 

1

 

0

 

0

 

1

Deelnemingen in joint ventures

 

112

 

47

 

26

 

10

 

145

 

17

Winst- en verliesrekening

Omzet

 

114

 

69

 

68

 

11

 

48

 

56

Afschrijvingen

 

–24

 

–3

 

–1

 

–1

 

–1

 

–1

Terugneming van waardevermindering

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasten van schulden

 

–28

 

–1

 

0

 

0

 

0

 

0

Renteopbrengsten uit leningen en termijnbeleggingen

 

0

 

2

 

0

 

0

 

7

 

0

Winstbelastingen

 

10

 

–7

 

–1

 

0

 

–3

 

0

Winst / verlies (-) van het jaar uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

 

–16

 

16

 

7

 

3

 

8

 

1

Winst / verlies (-) van het jaar uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

Winst / verlies (-) van het jaar

 

–16

 

16

 

7

 

3

 

8

 

1

Andere elementen van het totaalresultaat

 

–9

 

–9

 

–1

 

0

 

7

 

–8

Totaalresultaat

 

–25

 

6

 

6

 

4

 

15

 

–7

Ontvangen dividenden

 

0

 

7

 

3

 

0

 

2

 

0

Andere elementen van het totaalresultaat bestaan voornamelijk uit wisselkoersenverschillen.