De volgende dochterondernemingen die geen deel uitmaken van degene die geclassificeerd zijn als aangehouden voor verkoop, hebben belangrijke minderheidsbelangen.

De hierna vermelde bedragen zijn volledig geconsolideerd en zijn vóór eliminatie van intragroepsverrichtingen.

In € miljoen

 

2016

 

Zhejiang Lansol

 

Solvay Special Chem Japan

 

Solvay Soda Ash

Eigendomsbelang aangehouden door minderheidsbelangen

 

45%

 

33%

 

20%

Balans

Vaste activa

 

22

 

20

 

349

Vlottende activa

 

15

 

29

 

83

Langlopende verplichtingen

 

0

 

1

 

13

Kortlopende verplichtingen

 

9

 

11

 

25

Winst- en verliesrekening

Omzet

 

35

 

74

 

357

Winst / verlies (-) van het jaar

 

4

 

9

 

174

Andere elementen van het totaalresultaat

 

–1

 

1

 

–5

Totaalresultaat

 

3

 

10

 

169

Dividenden betaald aan minderheidsbelangen

 

0

 

2

 

36

Deel van de minderheidbelang in de winst /verlies (-) van het jaar

 

2

 

3

 

35

Gecumuleerde minderheidsbelangen

 

12

 

12

 

68

In € miljoen

 

2015

 

Zhejiang Lansol

 

Vinythai

 

Solvay Special Chem Japan

 

Solvay Biomas Energy LLC

 

Solvay Soda Ash

Eigendomsbelang aangehouden door minderheidsbelangen

 

45%

 

41%

 

33%

 

35%

 

20%

Balans

Vaste activa

 

24

 

244

 

19

 

10

 

337

Vlottende activa

 

15

 

145

 

30

 

7

 

34

Langlopende verplichtingen

 

0

 

47

 

1

 

0

 

14

Kortlopende verplichtingen

 

15

 

43

 

15

 

4

 

16

Winst- en verliesrekening

Omzet

 

32

 

404

 

83

 

11

 

350

Winst / verlies (-) van het jaar

 

0

 

24

 

8

 

–12

 

176

Andere elementen van het totaalresultaat

 

1

 

–18

 

3

 

0

 

–15

Totaalresultaat

 

1

 

6

 

11

 

–12

 

162

Dividenden betaald aan minderheidsbelangen

 

0

 

1

 

3

 

0

 

34

Deel van de minderheidbelang in de winst /verlies (-) van het jaar

 

0

 

10

 

3

 

–4

 

35

Gecumuleerde minderheidsbelangen

 

11

 

123

 

11

 

5

 

67