Saldo’s en transacties tussen Solvay nv en haar dochterondernemingen, die verbonden partijen zijn van Solvay nv, werden geëlimineerd in de consolidatie en ze worden bijgevolg niet opgenomen in deze toelichting. Transacties tussen de Groep en andere verbonden partijen worden hieronder toegelicht.

Aan - en verkooptransacties

In € miljoen

 

Verkoop van goederen

 

Aankoop van goederen

 

2016

 

2015

 

2016

 

2015

Geassocieerde deelnemingen

 

7

 

16

 

4

 

8

Joint ventures

 

71

 

164

 

46

 

78

Overige verbonden partijen

 

21

 

27

 

67

 

77

Totaal

 

99

 

207

 

117

 

163

In € miljoen

 

Bedragen verschuldigd door verbonden partijen

 

Bedragen verschuldigd aan verbonden partijen

 

2016

 

2015

 

2016

 

2016

Geassocieerde deelnemingen

 

2

 

0

 

3

 

0

Joint ventures

 

3

 

36

 

2

 

21

Overige verbonden partijen

 

19

 

8

 

17

 

7

Totaal

 

25

 

44

 

21

 

28

Leningen aan verbonden partijen

Vergoedingen aan managers op sleutelposities

Managers op sleutelposities zijn alle leden de Raad van Bestuur en van het Uitvoerend Comité.

Verschuldigde bedragen met betrekking tot het jaar (vergoedingen) en bestaande verplichtingen op het einde van het jaar:

In € miljoen

 

2016

 

2015

Salarissen, rechtstreekse sociale voordelen en personeelsbeloningen op korte termijn

 

3

 

2

Personeelsbeloningen op lange termijn

 

11

 

10

Verplichting van op aandelen gebaseerde plannen afgewikkeld in geldmiddelen

 

5

 

4

Totaal

 

18

 

16

Kosten van het jaar:

In € miljoen

 

2016

 

2015

Exclusief sociale lasten er belastingen ten laste van de werkgever

Salarissen, rechtstreekse sociale voordelen en personeelsbeloningen op korte termijn

 

8

 

9

Personeelsbeloningen op lange termijn

 

1

 

1

Lasten van op aandelen gebaseerde plannen

 

5

 

3

Totaal

 

14

 

12