Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Gebeurtenissen na de verslagperiode die wijzen op bepaalde omstandigheden die al bestonden aan het einde van de verslagperiode ('adjusting events') worden verwerkt in de geconsolideerde jaarrekening. Gebeurtenissen die wijzen op omstandigheden die zijn ontstaan na de verslagperiode ('non-adjusting events') worden alleen vermeld in de toelichtingen als zij materieel zijn.

Op 22 februari 2017 rondde Solvay de verkoop af van zijn 58,77% aandeel in zijn Thaise dochteronderneming Vinythai PCL aan het Japanse bedrijf AGC Asahi Glass (AGC), gebaseerd op een totale ondernemingswaarde van 16,5 miljard Trai Bath ( € 435 miljoen).