Geassocieerde deelnemingen(1)

In € miljoen

 

2016

 

2015

(1)

Zie toelichting F39.

Boekwaarde op 1 januari

 

41

 

30

Verwerving / Verkoop

 

–1

 

 

Verwerving via bedrijfscombinaties

 

 

 

11

Winst (verlies) van het jaar van geassocieerde deelnemingen

 

2

 

2

Dividenden gekregen van geassocieerde deelnemingen

 

–2

 

–3

Waardevermindering(verlies)/Terugneming

 

–11

 

 

Wisselkoersverschillen

 

–1

 

1

Overboeking naar activa aangehouden voor verkoop

 

–5

 

 

Andere

 

2

 

0

Boekwaarde op 31 december

 

24

 

41

Het bijzonder waardeverminderingsverlies van € 11 miljoen heeft betrekking op het besluit om uit het Amerikaanse elektriciteitsopwekkingsproject op basis van getorreficeerde biomassa te stappen.

Deelnemingen in joint ventures(1)

In € miljoen

 

2016

 

2015

(1)

Zie toelichting F39.

Boekwaarde op 1 januari

 

357

 

350

Verwerving / Verkoop

 

–2

 

 

Kapitaal verhoging / vermindering

 

3

 

13

Winst (verlies) van het jaar van joint ventures

 

83

 

1

Dividenden ontvangen van joint ventures

 

–20

 

–11

Waardevermindering(verlies)/Terugneming RusVinyl

 

 

 

19

Overboeking van overige deelnemingen

 

1

 

9

Wisselkoersverschillen

 

53

 

–20

Andere

 

–2

 

–3

Boekwaarde op 31 december

 

473

 

357

In 2016 had de winst (het verlies) op joint ventures vooral betrekking op RusVinyl (€ 49 miljoen) en Peroxidos do Brazil (€ 19 miljoen). Het wisselkoersverschil heeft voornamelijk betrekking op de versteviging van de Russische roebel en de Braziliaanse real ten opzichte van de euro.

In 2015 had de kapitaalstijging bij joint ventures vooral betrekking op de deelneming in RusVinyl Het wisselkoersverschil bij joint ventures had voornamelijk betrekking op de verzwakking van de Russische roebel en de Braziliaanse real ten opzichte van de euro.