In € miljoen

 

2016

 

2015

Boekwaarde op 1 januari

 

92

 

121

Verwervingen

 

0

 

1

Vervreemdingen

 

–8

 

–13

Verwervingen via bedrijfscombinaties

 

–5

 

7

Kapitaal verhoging / vermindering

 

4

 

33

Wijzigingen in consolidatiemethode

 

–4

 

–9

Wijzigingen in de consolidatiekring

 

–4

 

–14

Bijzondere waardeverminderingen

 

–7

 

–32

Terugneming van bijzondere waardeverminderingen

 

 

 

4

Overboeking naar activa aangehouden voor verkoop

 

–11

 

 

Andere

 

–3

 

–6

Boekwaarde op 31 december

 

55

 

92

In overeenstemming met het materialiteitsconcept zijn een aantal niet significante entiteiten niet opgenomen in de consolidatiekring. Zie voor meer informatie de Grondslagen voor consolidatie.