De nettoschuld van de Groep is het saldo van de financiële schulden en de overige vorderingen op financiële instrumenten, en de geldmiddelen en kasequivalenten.

In € miljoen

 

2016

 

2015

Financiële schulden

 

5 426

 

6 520

Overige vorderingen op financiële instrumenten

 

–101

 

–111

Geldmiddelen en kasequivalenten

 

–969

 

–2 030

Nettoschuld

 

4 356

 

4 379

De kredietratings voor Solvay van twee ratingbureaus zijn: BBB-/A3 (met stabiel vooruitzicht) door Standard & Poors, en Baa2/P2 (met negatief vooruitzicht) door Moody’s, na de overname van Cytec.

Financiële schulden

In € miljoen

 

2016

 

2015

 

 

Langlopende

 

Kortlopende

 

Totaal

 

Langlopende

 

Kortlopende

 

Totaal

Achtergestelde leningen

 

0

 

0

 

0

 

500

 

0

 

500

Schulden (inclusief obligaties)

 

3 837

 

1 087

 

4 924

 

4 837

 

308

 

5 145

Financiële leaseverplichtingen

 

50

 

2

 

52

 

51

 

2

 

53

Valutaswaps

 

0

 

59

 

59

 

0

 

4

 

4

Andere schulden (met inbegrip van de negatieve banksaldi)

 

200

 

190

 

390

 

240

 

578

 

818

Totaal

 

4 088

 

1 338

 

5 426

 

5 629

 

891

 

6 520

De brutoschuld daalde van € 6.520 miljoen eind 2015 naar € 5.426 miljoen eind 2016 na terugbetaling van de lening bij de EIB van € 300 miljoen en de hybride obligatie van € 500 miljoen (eerste terugbetaling op 2 juni 2016); eind 2016 waren er geen uitstaande thesauriebewijzen (vergeleken met € 324 miljoen eind 2015).

Momenteel bestaat het kortlopende deel van de schulden vooral uit € 1 miljard aan schuldbewijzen met vlottende rentevoet in december 2015 uitgegeven door Solvay nv en US$ 82 miljoen aan senior notes uitgegeven door Cytec Industries, die respectievelijk in december en juli 2017 zullen worden terugbetaald.

Belangrijkste leningen en kredietlijnen

In € miljoen
(behalve waar anders vermeld)

 

 

 

2016

 

2015

 

Nominaal bedrag

 

Coupon

 

Einde looptijd

 

Door zekerheid gedekt

 

Bedrag aan geamorti­seerde kostprijs

 

Reële waarde

 

Bedrag aan geamorti­seerde kostprijs

 

Reële waarde

(1)

Solvay heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om deze obligatie terug te kopen, die op 2 juni 2016 a pari was terugbetaald.

Europese Investeringsbank

 

300

 

3,90%

 

2016

 

No

 

0

 

0

 

300

 

312

Diep achtergestelde € schuld

 

500(1)

 

6,375%

 

2016 (first call)

 

No

 

0

 

0

 

500

 

507

Obligaties met variabele rentevoet €

 

1 000

 

Euribor 3m+82 bps

 

2017

 

No

 

998

 

1 005

 

995

 

1 004

Senior obligatie US$ Cytec Industries Inc (82.2 mUS$)

 

78

 

8,95%

 

2017

 

No

 

81

 

80

 

82

 

82

€ EMTN obligaties

 

500

 

4,625%

 

2018

 

No

 

496

 

535

 

493

 

551

Senior obligatie US$ (144A;US$ 800 m)

 

759

 

3,40%

 

2020

 

No

 

756

 

774

 

731

 

730

Senior obligatie €

 

750

 

1,625%

 

2022

 

No

 

742

 

786

 

741

 

751

Senior obligatie US$ Cytec Industries Inc (400 mUS$)

 

380

 

3,5%

 

2023

 

No

 

362

 

369

 

347

 

347

Senior obligatie US$ Cytec Industries Inc (250 mUS$)

 

237

 

3,95%

 

2025

 

No

 

233

 

232

 

224

 

224

Senior obligatie US$ (144A;US$ 800 m)

 

759

 

4,45%

 

2025

 

No

 

755

 

785

 

730

 

730

Senior obligatie €

 

500

 

2,75%

 

2027

 

No

 

495

 

559

 

494

 

505

Totaal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 916

 

5 126

 

5 637

 

5 743

De Groep is ten aanzien van de hierboven vermelde financiële schulden niet in gebreke gebleven. Er zijn geen financiële convenanten bij Solvay nv en de holdingmaatschappijen van de Groep.

Overige vorderingen op financiële instrumenten en geldmiddelen en kasequivalenten

De totale beschikbare geldmiddelen, d.i. het totaal van de “Overige vorderingen op financiële instrumenten” en de “Geldmiddelen en kasequivalenten”, bedroegen eind 2016 € 1.070 miljoen tegen € 2.141 miljoen eind 2015.

Geldmiddelen in 2015 omvatten ook de extra financiering die in december 2015 was uitgegeven voor de vervroegde herfinanciering van bestaande financiële schulden op lange en korte termijn met vervaldatum in 2016 (resulterend in een stijging van geldmiddelen en kasequivalenten met ongeveer € 900 miljoen) alsmede de geldmiddelen van Cytec (€ 198 miljoen).

Zoals aangegeven heeft Solvay een deel van de beschikbare middelen gebruikt om de lening van de EIB van € 300 miljoen in januari 2016 terug te betalen en de hybride obligatie van € 500 miljoen in juni 2016, alsmede de thesauriebewijzen van € 324 miljoen die eind 2015 uitstonden.

Overige vorderingen op financiële instrumenten

In € miljoen

 

2016

 

2015

Valutaswaps

 

12

 

49

Andere verhandelbare effecten op meer dan 3 maanden

 

32

 

21

Overige vlottende financiële activa

 

57

 

41

Overige vorderingen op financiële instrumenten

 

101

 

111

De "Overige vorderingen op financiële instrumenten" bedroegen eind 2016 € 101 miljoen tegenover € 111 miljoen eind 2015. Deze bestaan uit valutaswaps, overige verhandelbare effecten > 3 maanden (Chinese bankwissels) en overige vlottende financiële activa (voornamelijk margestortingen van Solvay Energy Services).

Geldmiddelen en kasequivalenten

In € miljoen

 

2016

 

2015

Geldmiddelen

 

773

 

1 214

Termijndeposito's

 

195

 

815

Andere

 

2

 

0

Geldmiddelen en kasequivalenten

 

969

 

2 030

Door de aard van geldmiddelen en kasequivalenten is hun boekwaarde gelijk, of zo goed als gelijk aan hun reële waarde.