1. TOELICHTING F1 Informatie per segment
  2. Toelichting F2 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening, volgens aard
  3. TOELICHTING F3 Overige operationele winsten en verliezen
  4. TOELICHTING F4 Winst uit geassocieerde deelnemingen en joint ventures
  5. TOELICHTING F5 Resultaat uit portefeuillebeheer en herevaluaties, historische sanering en belangrijke juridische geschillen
  6. TOELICHTING F6 Netto financieringskosten
  7. TOELICHTING F7 Winstbelasting
  8. TOELICHTING F8 Beëindigde bedrijfsactiviteiten
  9. TOELICHTING F9 Winst over het jaar
  10. TOELICHTING F10 Winst per aandeel

Voorafgaand commentaar: in overeenstemming met de presentatie in de geconsolideerde winst-en-verliesrekening werd de invloed op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening van beëindigde bedrijfsactiviteiten, die apart worden weergegeven, niet meegenomen in de toelichting op deze geconsolideerde winst-en-verliesrekening. De informatie hierover staat onder toelichting F8 Beëindigde bedrijfsactiviteiten. Als gevolg daarvan wijken de vergelijkbare cijfers in de toelichting hieronder af van de cijfers zoals weergegeven in het jaarverslag over 2015 doordat Acetow en Emerging Biochemicals vanaf 2016 worden gepresenteerd als beëindigde bedrijfsactiviteiten.