Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Een Operationeel Segment is een onderdeel van de Groep dat bedrijfsactiviteiten uitoefent waaruit opbrengsten kunnen worden verdiend en waarbij kosten kunnen worden gemaakt, waarvan de bedrijfsresultaten regelmatig worden beoordeeld door de hoogstgeplaatste functionaris van de entiteit en waarover afzonderlijke financiële informatie beschikbaar is. De hoogstgeplaatste functionaris van Solvay is de Chief Executive Officer.

De netto-omzet omvat de verkoop van goederen en diensten met een toegevoegde waarde die overeenstemt met de knowhow van Solvay. De netto-omzet en andere opbrengsten dienen te worden gewaardeerd tegen de reële waarde van de vergoeding die ontvangen of invorderbaar is. Dit bedrag wordt aangepast rekening houdend met het terugzendingen, handelskortingen, andere gelijkaardige voordelen, en omzetbelasting.

De opbrengsten anders dan van kernactiviteiten omvatten voornamelijk handelstransacties in grondstoffen en andere nutsgoederen en andere opbrengsten die occasioneel zijn voor de Groep.

De netto-omzet en andere opbrengsten dienen te worden opgenomen als alle volgende voorwaarden zijn vervuld:

  • de Groep heeft de wezenlijke risico’s en voordelen van eigendom van de goederen overgedragen aan de koper of, aangaande diensten, het stadium van voltooiing van de verleende diensten kan op een betrouwbare manier gemeten worden;
  • de Groep behoudt over de verkochte goederen noch betrokkenheid die gewoonlijk toekomt aan de eigenaar, noch de feitelijke zeggenschap;
  • het bedrag van de opbrengst kan op een betrouwbare manier worden gemeten;
  • het is waarschijnlijk dat de toekomstige economische voordelen van de transactie naar de Groep zullen vloeien; en
  • de reeds gemaakte of nog te maken kosten met betrekking tot de transactie kunnen op betrouwbare wijze worden gemeten.

Algemeen

De structuur van Solvay bestaat uit vijf Operationele Segmenten. Vanaf 1 januari 2016, ingevolge de verwerving van Cytec, heeft Solvay haar segmenten gereorganiseerd om de strategische coherentie en de alignering met de bedrijfsactiviteiten te verbeteren. De vroegere activiteiten van Cytec, genaamd “Aerospace Materials” en “Industrial Materials” werden opgenomen in Advanced Materials in de GBU “Composite Materials”, terwijl hun activiteiten betreffende “In Process Separation” en “Additive Technologies” werden opgenomen in Advanced Formulations, grotendeels als de GBU “Technology Solutions”. Solvay’s GBU “Coatis” wordt overgebracht naar Performance Chemicals.

  • Advanced Materials biedt hoogperformante materialen voor verscheidene toepassingen, voornamelijk in de auto-, luchtvaart-, elektronica en gezondheidssector. Het biedt vooral duurzame mobiliteitsoplossingen door gewichtsvermindering en een verbetering van CO2-uitstoot en energie-efficiëntie.
  • Advanced Formulations bedient vooral de markten voor consumptiegoederen, landbouw, voeding en energie. Het biedt op maat gemaakte specialiteitsformuleringen die van invloed zijn op de oppervlaktechemie en het vloeistofgedrag veranderen om zo de efficiëntie en de opbrengst te optimaliseren terwijl de milieubelasting zoveel mogelijk beperkt wordt.
  • Performance Chemicals is actief in volgroeide en veerkrachtige markten en bekleedt leidende posities voor chemische tussenproducten. Het succes is gestoeld op schaalgrootte en hoogstaande productietechnologie. Het bedient vooral de markten voor consumptiegoederen en voeding.
  • Functional Polymers produceert en verkoopt polyamide en pvc-polymeren en verbindingen en bekleedt leidende regionale posities in verschillende gebieden, waarbij het vooral de auto-, constructie-, consumptiegoederen-, en bouwmarkten bedient.
  • Corporate & Business Services omvat corporate en andere zakelijke dienstverlening, zoals het Research & Innovation Center. Het omvat ook de GBU Energy Services, die als taak heeft om het energieverbruik te optimaliseren en de CO2-emissies terug te dringen.

Informatie per Segment

2016
In € miljoen
Winst- en verliesrekening

 

Advanced Formulations

 

Advanced Materials

 

Performance Chemicals

 

Functional Polymers

 

Corporate & Energy

 

Totaal Group

(1)

De onderliggende EBITDA is een prestatie-indicator die gehanteerd wordt door het management (zie Overzicht van de activiteiten).

Netto-omzet (intersegment verkoop inbegrepen)

 

2 671

 

4 313

 

2 481

 

1 442

 

7

 

10 914

Intersegment verkoop

 

–3

 

0

 

–21

 

–6

 

0

 

–30

Netto-omzet

 

2 668

 

4 313

 

2 460

 

1 436

 

7

 

10 884

Brutomarge

 

695

 

1 398

 

724

 

254

 

18

 

3 090

Afschrijvingen

 

292

 

413

 

250

 

104

 

111

 

1 169

Resultaat van geassocieerde deelnemingen en joint ventures

 

8

 

8

 

20

 

50

 

–1

 

85

Onderliggende EBITDA(1)

 

484

 

1 110

 

695

 

222

 

–227

 

2 284

EBIT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

962

Nettofinancieringskosten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–339

Winstbelastingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

Winst / verlies (-) van het jaar uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–6

Winst / verlies (-) van het jaar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

674

2016
In € miljoen
Balans en andere bestanddelen

 

Advanced Formulations

 

Advanced Materials

 

Performance Chemicals

 

Functional Polymers

 

Corporate & Energy

 

Totaal Group

Kapitaaluitgaven (voortgezette bedrijfsactiviteiten)

 

134

 

435

 

186

 

95

 

79

 

929

Kapitaaluitgaven (beëindigde bedrijfsactiviteiten)

 

 

 

 

 

37

 

14

 

 

 

51

Investeringen (voortgezette bedrijfsactiviteiten)

 

16

 

4

 

0

 

0

 

44

 

64

Investeringen (beëindigde bedrijfsactiviteiten)

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkkapitaal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorraden

 

388

 

794

 

279

 

199

 

11

 

1 672

Handelsvorderingen

 

365

 

571

 

417

 

186

 

82

 

1 621

Handelsschulden

 

293

 

429

 

357

 

213

 

255

 

1 547

De kapitaaluitgaven hebben betrekking op materiële vaste en immateriële activa.

De investering in 2016 van € 44 miljoen bij Corporate & Energy heeft betrekking op de overname van Cytec.

In de informatie per segment over 2015 zoals hieronder weergegeven wordt rekening gehouden met de nieuwe organisatie van Operationele Segmenten vanaf 2016.

2015
In € miljoen
Winst- en verliesrekening

 

Advanced Formulations

 

Advanced Materials

 

Performance Chemicals

 

Functional Polymers

 

Corporate & Energy

 

Totaal Group

(1)

De onderliggende EBITDA is een prestatie-indicator die gehanteerd wordt door het management. In de paragraaf Overzicht van de activiteiten wordt de onderliggende EBITDA 2015 (€ 2125 miljoen) gerapporteerd op pro forma basis alsof Cytec met ingang van 1 januari 2015 was geconsolideerd. Daardoor is de onderliggende EBITDA 2015 van Cytec (€ 381 miljoen) toegevoegd aan de onderliggende EBITDA zonder Cytec (€ 1744 miljoen).

Netto-omzet (intersegment verkoop inbegrepen)

 

2 258

 

3 341

 

2 561

 

1 543

 

11

 

9 715

Intersegment verkoop

 

–3

 

–7

 

–35

 

–53

 

0

 

–99

Netto-omzet

 

2 254

 

3 334

 

2 526

 

1 490

 

11

 

9 615

Brutomarge

 

548

 

1 107

 

686

 

219

 

5

 

2 566

Afschrijvingen

 

181

 

267

 

165

 

106

 

72

 

791

Resultaat van geassocieerde deelnemingen en joint ventures

 

9

 

8

 

20

 

–14

 

–1

 

21

Onderliggende EBITDA(1)

 

348

 

836

 

628

 

141

 

–209

 

1 744

EBIT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

695

Nettofinancieringskosten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–222

Winstbelastingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–69

Winst / verlies (-) van het jaar uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

Winst / verlies (-) van het jaar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

454

2015
In € miljoen
Balans en andere bestanddelen

 

Advanced Formulations

 

Advanced Materials

 

Performance Chemicals

 

Functional Polymers

 

Corporate & Energy

 

Totaal Group

Kapitaaluitgaven (voortgezette bedrijfsactiviteiten)

 

204

 

340

 

267

 

81

 

77

 

969

Kapitaaluitgaven (beëindigde bedrijfsactiviteiten)

 

 

 

 

 

0

 

68

 

 

 

68

Investeringen (voortgezette bedrijfsactiviteiten)

 

23

 

22

 

0

 

13

 

4 901

 

4 960

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkkapitaal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorraden

 

409

 

892

 

324

 

221

 

21

 

1 867

Handelsvorderingen

 

342

 

540

 

458

 

221

 

54

 

1 615

Handelsschulden

 

277

 

439

 

356

 

229

 

259

 

1 559

De kapitaaluitgaven hebben betrekking op materiële vaste en immateriële activa.

De investering in 2015 van € 4.901 miljoen bij Corporate & Energy heeft betrekking op Cytec. Hier wordt het verschil weergegeven tussen de totale vergoeding plus kosten verbonden aan de overname (€ 5.099 miljoen) minus geldmiddelen overgenomen van Cytec (€ 198 miljoen).

Externe netto-omzet per cluster

In € miljoen

 

2016

 

2015

(1)

In het totale bedrag van de cluster is de resterende omzet van Acetow (2016: € 10 miljoen en 2015: € 16 miljoen) meegenomen.

Advanced Formulations

 

2 668

 

2 254

Novecare

 

1 663

 

1 895

Technology Solutions

 

656

 

0

Aroma Performance

 

350

 

360

Advanced Materials

 

4 313

 

3 334

Specialty Polymers

 

1 922

 

1 901

Composite Materials

 

1 073

 

0

Silica

 

455

 

521

Special Chem

 

862

 

912

Performance Chemicals(1)

 

2 460

 

2 526

Soda Ash & Derivatives

 

1 561

 

1 554

Peroxides

 

542

 

558

Coatis

 

346

 

398

Functional Polymers

 

1 436

 

1 490

Polyamides

 

1 414

 

1 448

Chlorovinyls

 

22

 

41

Corporate & Business Services

 

7

 

11

Energy Services

 

4

 

11

CBS en NBD

 

3

 

0

Totaal

 

10 884

 

9 615

Omzet per land en regio

De hieronder weergegeven omzet is toegewezen op basis van de locatie van de klant.

In € miljoen

 

2016

 

%

 

2015

 

%

België

 

154

 

1%

 

156

 

2%

Duitsland

 

982

 

9%

 

841

 

9%

Italië

 

555

 

5%

 

452

 

5%

Frankrijk

 

466

 

4%

 

437

 

5%

Verenigd Koninkrijk

 

302

 

3%

 

223

 

2%

Spanje

 

269

 

2%

 

246

 

3%

Europese Unie - andere

 

749

 

7%

 

606

 

6%

Europese Unie

 

3 476

 

32%

 

2 961

 

31%

Europa - Andere

 

108

 

1%

 

239

 

2%

Verenigde Staten

 

2 866

 

26%

 

2 308

 

24%

Canada

 

141

 

1%

 

102

 

1%

Noord-Amerika

 

3 007

 

28%

 

2 409

 

25%

Brazilië

 

677

 

6%

 

705

 

7%

Mexico

 

175

 

2%

 

126

 

1%

Latijns-Amerika - Andere

 

208

 

2%

 

170

 

2%

Latijns-Amerika

 

1 061

 

10%

 

1 001

 

10%

Rusland

 

62

 

1%

 

56

 

1%

Turkije

 

90

 

1%

 

66

 

1%

China

 

945

 

9%

 

955

 

10%

India

 

185

 

2%

 

171

 

2%

Japan

 

398

 

4%

 

346

 

4%

Zuid Korea

 

393

 

4%

 

352

 

4%

Thailand

 

197

 

2%

 

219

 

2%

Egypte

 

55

 

1%

 

51

 

1%

Andere

 

907

 

8%

 

787

 

8%

Azië en de rest van de wereld

 

3 231

 

30%

 

3 004

 

31%

Totaal

 

10 884

 

100%

 

9 615

 

100%

Geïnvesteerd kapitaal, kapitaaluitgaven en investeringen per land en per regio.

 

 

Geïnvesteerd kapitaal

 

Kapitaaluitgaven en investeringen

In € miljoen

 

2016

 

%

 

2015

 

%

 

2016

 

%

 

2015

 

%

(1)

In 2015 was de overname van Cytec in de gerapporteerde bedragen inbegrepen (zie toelichting F22).

België

 

2 155

 

12%

 

2 838

 

14%

 

–28

 

3%

 

–17

 

0%

Duitsland

 

765

 

4%

 

746

 

4%

 

–46

 

5%

 

–59

 

1%

Italië

 

743

 

4%

 

762

 

4%

 

–83

 

8%

 

–86

 

1%

Frankrijk

 

1 922

 

10%

 

1 952

 

10%

 

–188

 

19%

 

–160

 

3%

Verenigd Koninkrijk

 

235

 

1%

 

205

 

1%

 

–40

 

4%

 

–8

 

0%

Spanje

 

142

 

1%

 

147

 

1%

 

–18

 

2%

 

–17

 

0%

Europese Unie - andere

 

408

 

2%

 

678

 

3%

 

–55

 

6%

 

–63

 

1%

Europese Unie

 

6 370

 

35%

 

7 328

 

37%

 

–458

 

46%

 

–410

 

7%

Europa - Andere

 

81

 

0%

 

4

 

0%

 

0

 

0%

 

–15

 

0%

Verenigde Staten(1)

 

9 008

 

49%

 

9 075

 

46%

 

–309

 

31%

 

–5 126

 

86%

Canada

 

212

 

1%

 

212

 

1%

 

–8

 

1%

 

0

 

0%

Noord-Amerika

 

9 220

 

50%

 

9 287

 

47%

 

–317

 

32%

 

–5 126

 

86%

Brazilië

 

570

 

3%

 

447

 

2%

 

–37

 

4%

 

–49

 

1%

Argentinië

 

0

 

0%

 

20

 

0%

 

–2

 

0%

 

0

 

0%

Latijns-Amerika - Andere

 

63

 

0%

 

91

 

0%

 

–3

 

0%

 

–1

 

0%

Latijns-Amerika

 

633

 

3%

 

559

 

3%

 

–41

 

4%

 

–50

 

1%

Rusland

 

228

 

1%

 

141

 

1%

 

0

 

0%

 

–14

 

0%

Thailand

 

127

 

1%

 

424

 

2%

 

–4

 

0%

 

–21

 

0%

China

 

798

 

4%

 

869

 

4%

 

–66

 

7%

 

–165

 

3%

Zuid Korea

 

269

 

1%

 

230

 

1%

 

–69

 

7%

 

–31

 

1%

India

 

237

 

1%

 

230

 

1%

 

–8

 

1%

 

–16

 

0%

Singapore

 

81

 

0%

 

80

 

0%

 

–3

 

0%

 

–24

 

0%

Japan

 

84

 

0%

 

87

 

0%

 

–1

 

0%

 

–2

 

0%

Egypte

 

10

 

0%

 

111

 

1%

 

0

 

0%

 

–1

 

0%

Andere

 

266

 

1%

 

229

 

1%

 

–29

 

3%

 

–54

 

1%

Azië en de rest van de wereld

 

2 099

 

11%

 

2 402

 

12%

 

–181

 

18%

 

–327

 

6%

Totaal

 

18 404

 

100%

 

19 579

 

100%

 

–997

 

100%

 

–5 927

 

100%

Geïnvesteerd kapitaal omvat de vaste activa (exclusief uitgestelde belastingen), voorraden en handelsvorderingen en -schulden. De kapitaaluitgaven en investeringen omvatten verwerving van materiële vaste en immateriële activa, deelnemingen in dochterondernemingen en overige deelnemingen. Beide zijn exclusief beëindigde bedrijfsactiviteiten.