Grondslagen voor de financiële verslaggeving

De gewone winst per aandeel wordt verkregen door het resultaat over het jaar te delen door het aantal aandelen.

De verwaterde winst per aandeel wordt verkregen door het resultaat over het jaar te delen door het aantal aandelen, verhoogd met het aantal aandelen die tot verwatering zouden kunnen leiden verbonden aan de uitgifte van aandelenopties. Voor de berekening van de verwaterde winst per aandeel werden er geen aanpassingen aangebracht aan het nettoresultaat van het boekjaar (aandeel Solvay).

De gewone en verwaterde bedragen per aandeel voor beëindigde bedrijfsactiviteiten worden gepresenteerd in de geconsolideerde winst-en-verliesrekening.

Aantal aandelen (in duizenden)

 

2016

 

2015

Gewogen gemiddelde aantal gewone aandelen (gewoon)

 

103 294

 

83 738

Verwaterend effect van inschrijvingsrechten

 

315

 

565

Gewogen gemiddelde aantal gewone aandelen (verwaterd)

 

103 609

 

84 303

In € miljoen

 

2016

 

2015

 

Gewone

 

Verwaterde

 

Gewone

 

Verwaterde

Winst van het boekjaar (aandeel van Solvay), met inbegrip van de beëindigde bedrijfsactiviteiten (in € duizenden)

 

620 964

 

620 964

 

405 835

 

405 835

Winst van het boekjaar (aandeel van Solvay), zonder beëindigde bedrijfsactiviteiten (in duizenden €)

 

640 017

 

640 017

 

370 259

 

370 259

Winst per aandeel (met inbegrip van beëindigde bedrijfsactiviteiten) (in €)

 

6,01

 

5,99

 

4,85

 

4,81

Winst per aandeel (zonder beëindigde bedrijfsactiviteiten) (in €)

 

6,20

 

6,18

 

4,42

 

4,39

Het gewogen gemiddelde aantal aandelen in 2015 houdt rekening met de aandelen uitgegeven op 21 december 2015 (die uitstonden gedurende een periode van 10 dagen).

Volledige gegevens per aandeel, met inbegrip van dividend per aandeel, staan in het Overzicht van de activiteiten.

De gemiddelde slotkoers voor 2016 was € 92,41 per aandeel (2015: € 115,08 per aandeel). Op basis van de gemiddelde slotkoers waren alle aandelenopties “in the money”, en hadden ze dus een verwaterend effect op de voorgestelde periode (zie toelichting F35 Op aandelen gebaseerde betalingen).