In € miljoen

 

2016

 

2015

Kosten voor opstarten, oprichting and voorstudie

 

–20

 

–26

Meer- en minderwaarden op verkoop van materiële vaste activa

 

29

 

20

Netto wisselkoersresultaten

 

2

 

–5

Afschrijving van immateriële activa in verband met PPA

 

–231

 

–98

Andere

 

–1

 

26

Overige operationele winsten en verliezen

 

–222

 

–84

De stijging in de afschrijving op immateriële activa die voortvloeit uit de boekhoudkundige toerekening van de overnameprijs (PPA) heeft betrekking op de immateriële activa van Cytec, die vanaf 2016 worden afgeschreven.