Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Een beëindigde bedrijfsactiviteit is een component van de Groep die ofwel is afgestoten ofwel is geclassificeerd als aangehouden voor verkoop (zie toelichting F25 Activa aangehouden voor verkoop), en die:

  • een afzonderlijke belangrijke bedrijfsactiviteit of geografisch bedrijfsgebied vertegenwoordigt;
  • deel uitmaakt van één enkel gecoördineerd plan om een afzonderlijke belangrijke bedrijfsactiviteit of geografisch bedrijfsgebied af te stoten; of
  • een dochteronderneming is die uitsluitend is overgenomen met de bedoeling te worden doorverkocht.

Een component van de Groep bestaat uit de bedrijfsactiviteiten en kasstromen die zowel operationeel als voor de financiële verslaggeving kunnen worden onderscheiden van de rest van de Groep.

In het geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat, het geconsolideerd kasstroomoverzicht, en in de informatieverschaffing worden de beëindigde bedrijfsactiviteiten herwerkt voor voorgaande perioden.

2016
In € miljoen

 

Indupa

 

Acetow

 

Emerging Biochemicals

 

Andere

 

Totaal

(1)

Inclusief recyclage van de omrekeningsverschillen op valuta voor Indupa (€ –55 miljoen).

Omzet

 

478

 

531

 

404

 

0

 

1 414

Opdeling beëindigde bedrijfsactiviteiten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verlies opgenomen als gevolg van de waardering aan reële waarde minus verkoopkosten

 

–63

 

 

 

 

 

 

 

–63

EBIT(1)

 

–95

 

116

 

30

 

16

 

68

Financiële resultaat

 

–31

 

–4

 

–2

 

0

 

–37

Belastingen

 

–3

 

–33

 

0

 

0

 

–36

Winst / verlies (-) uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

 

–129

 

79

 

28

 

16

 

–6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

toegerekend aan :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solvay-aandeel

 

–126

 

79

 

12

 

16

 

–19

minderheidsbelangen

 

–3

 

0

 

16

 

0

 

13

2015
In € miljoen

 

Indupa

 

Chlorovinyls

 

Acetow

 

Emerging Biochemicals

 

Andere

 

Totaal

Omzet

 

529

 

965

 

526

 

437

 

0

 

2 456

Opdeling beëindigde bedrijfsactiviteiten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verlies opgenomen als gevolg van de waardering aan reële waarde minus verkoopkosten

 

–88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–88

EBIT

 

–68

 

102

 

116

 

22

 

–16

 

156

Financiële resultaat

 

–33

 

–2

 

–3

 

–1

 

0

 

–39

Belastingen

 

5

 

–41

 

–28

 

0

 

–2

 

–66

Winst / verlies (-) uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

 

–96

 

59

 

85

 

21

 

–18

 

51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

toegerekend aan :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solvay-aandeel

 

–86

 

44

 

85

 

11

 

–18

 

36

minderheidsbelangen

 

–10

 

15

 

0

 

10

 

0

 

15