In 2016 bedroegen de totale afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingsverliezen € 1.302 miljoen, waarvan:

 • lineaire afschrijvingen ten bedrage van € 1.026 miljoen voor voortgezette bedrijfsactiviteiten met inbegrip van:
  • kostprijs van de omzet (€ 614 miljoen),
  • commerciële en administratieve kosten (€ 103 miljoen),
  • kosten van onderzoek en ontwikkeling (€ 54 miljoen),
  • overige (€ 256 miljoen), inclusief € 231 miljoen voor de afschrijving als gevolg van de boekhoudkundige toerekening van de overnameprijs van Rhodia en Cytec (zie toelichting  F3 Overige operationele winsten en verliezen);
 • een netto bijzonder waardeverminderingsverlies van € 143 miljoen voor voortgezette bedrijfsactiviteiten;
 • een bijzonder waardeverminderingsverlies van Solvay Indupa van € 63 miljoen; en
 • € 70 miljoen voor beëindigde bedrijfsactiviteiten, waaronder € 11 miljoen voor de afschrijving als gevolg van de boekhoudkundige toerekening van de overnameprijs van Rhodia.

In 2015 bedroegen de totale afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingsverliezen € 978 miljoen, waarvan:

 • lineaire afschrijvingen ten bedrage van € 772 miljoen voor voortgezette bedrijfsactiviteiten met inbegrip van:
  • kostprijs van de omzet (€ 515 miljoen),
  • commerciële en administratieve kosten (€ 97 miljoen),
  • kosten van onderzoek en ontwikkeling (€ 39 miljoen),
  • overige (€ 120 miljoen), inclusief € 98 miljoen voor de afschrijving als gevolg van de boekhoudkundige toerekening van de overnameprijs van Rhodia (zie toelichting  F3 Overige operationele winsten en verliezen);
 • een netto bijzonder waardeverminderingsverlies van € 48 miljoen voor voortgezette bedrijfsactiviteiten;
 • een bijzonder waardeverminderingsverlies van Solvay Indupa van € 88 miljoen op het einde van het jaar; en
 • € 71 miljoen voor beëindigde bedrijfsactiviteiten, waaronder € 11 miljoen voor de afschrijving als gevolg van de boekhoudkundige toerekening van de overnameprijs van Rhodia.