De overige niet-operationele en niet-cash elementen voor 2016 (€ 16 miljoen) omvatten hoofdzakelijk de winst als gevolg van de terugboeking van de holdback voor Chemlogics (€ 49 miljoen), de impact van terugboekingen van voorzieningen voor belastinggeschillen (€ 24 miljoen) en overige niet-cash verliezen (bijzondere waardevermindering en winsten op vervreemdingen).

De overige niet-operationele en niet-cash elementen voor 2015 (€ 128 miljoen) omvatten hoofdzakelijk de kosten die te maken hebben met de verwerving van Cytec (€ 36 miljoen) en de impact van terugboekingen van voorzieningen voor belastinggeschillen (€ 84 miljoen).