2016
In € miljoen

 

Verwervingen

 

Vervreemdingen

 

Totaal

Dochterondernemingen

 

–23

 

144

 

120

Andere

 

–2

 

6

 

4

Totaal deelnemingen

 

–26

 

150

 

124

Materiële vaste/immateriële activa

 

–981

 

76

 

–904

Totaal

 

–1 006

 

226

 

–780

2015
In € miljoen

 

Verwervingen

 

Vervreemdingen

 

Totaal

Dochterondernemingen

 

–4 835

 

70

 

–4 765

Geassocieerde deelnemingen en joint ventures

 

–13

 

 

 

–13

Andere

 

–15

 

–232

 

–247

Totaal deelnemingen

 

–4 862

 

–162

 

–5 024

Materiële/immateriële activa

 

–1 037

 

31

 

–1 006

Totaal

 

–5 899

 

–131

 

–6 030

In 2016

De overname van dochterondernemingen (€ 23 miljoen) houdt voornamelijk verband met de overname van Primester (€ 33 miljoen) in 2016. Het saldo is gerelateerd aan overnames in voorgaande jaren: Cytec (€ 44 miljoen, de vrijgeving van de Chemlogics-holdback (€ 74 miljoen) en Erca Emery Surfactant (€ 16 miljoen).

De vervreemding van dochterondernemingen (€ 144 miljoen) heeft vooral betrekking op de vervreemding van Inovyn (€ 335 miljoen) en Indupa (€ 157 miljoen).

De verwerving van materiële vaste en immateriële activa (€ 981 miljoen) heeft betrekking op verschillende projecten:

 • Composite Materials: uitbreiding van de activiteiten op het gebied van kleefmiddelen in Wrexham (Verenigd Koninkrijk);
 • Composite Materials: nieuwe infusieharsfaciliteit in Ostringen (Duitsland);
 • Peroxides: bouw van een megafabriek voor H2O2 in Saoedi-Arabië in samenwerking met Sadara (joint venture Dow-Aramco);
 • Peroxides: bouw van een 60 Kt. H2O2-fabriek in Zhengiang (China);
 • Peroxides: uitbreiding H2O2-capaciteit in Longview (Verenigde Staten);
 • Silica: bouw van een nieuwe Highly Dispersible Silica-fabriek in Gunsan (Zuid-Korea);
 • Special Chem: nieuwe H2O2-fabriek in Rosignano (Italië);
 • Specialty Polymers: investering in fluorelastomeren en PVDF in Changshu (China); en
 • Speciality Polymers: investering in PEEK-capaciteit (Verenigde Staten).

In 2015

De verwerving van dochterondernemingen (€ 4.835 miljoen) houdt voornamelijk verband met de overname van Cytec (€ 4.807 miljoen).

De verwerving van geassocieerde deelnemingen en joint ventures (€ 13 miljoen) heeft betrekking op de kapitaalverhoging bij RusVinyl.

De uitbetaling bij vervreemding (€ 232 miljoen) heeft te maken met de betaling van belastingen op de meerwaarde uit de verkoop van Eco Services.

De andere vervreemding (€ 70 miljoen) heeft hoofdzakelijk te maken met de netto geldmiddelen van Inovyn in (€ 58 miljoen): de voorafbetaling van netto-opbrengst van Inovyn ten belope van € 150 miljoen, gecorrigeerd voor overboekingen van geldmiddelen en andere financiële stromen die te maken hadden met de joint venture, en desinvesteringskosten, voor een totaal van € 92 miljoen.

Verwerving van materiële vaste en immateriële activa (€ 1.037 miljoen) heeft betrekking op verschillende projecten:

 • Aroma Performance: nieuwe fabriek voor de productie van vaniline in Zhenjiang (China), waardoor de productiecapaciteit met 40% steeg;
 • Novecare: uitbreiding van de ethoxylatiecapaciteit in Azië en de Verenigde Staten;
 • Novecare: uitbreiding en rationalisatie van de productiecapaciteit in Brazilië;
 • Peroxides: bouw van een megafabriek voor H2O2, in het kader van gezamenlijke bedrijfsactiviteiten in Saoedi-Arabië met Sadara (joint venture Dow-Aramco);
 • Peroxides: bouw van een 60 Kt. H2O2-fabriek in Zhengiang (China);
 • Soda Ash and Derivatives: bouw van een grote natriumbicarbonaat fabriek (Thailand);
 • Specialty Polymers: investering in Changshu (China); en
 • Speciality Polymers: investering in PEEK-capaciteit (Verenigde Staten).