In € miljoen

 

2016

 

2015

Bedrijfsopbrengsten

 

794

 

1 045

Omzet

 

11

 

126

Andere bedrijfsopbrengsten

 

784

 

919

Bedrijfskosten

 

–913

 

–970

Bedrijfsresultaat

 

–119

 

75

Financiële kosten en opbrengsten

 

519

 

1 680

Winst van het boekjaar vóór belasting

 

400

 

1 755

Belastingen

 

4

 

19

Winst van het boekjaar

 

404

 

1 774

Overboeking naar (-) / Onttrekking aan (+) de belastingvrije reserves

 

0

 

0

Te bestemmen winst van het boekjaar

 

404

 

1 774