De EBITDA conform IFRS bedroeg € 2 131 miljoen tegenover € 2 284 miljoen op onderliggende basis. Het verschil van € 152 miljoen wordt verklaard door de volgende aanpassingen op de resultaten conform IFRS, waardoor de resultaten beter te vergelijken zijn:

  • € 82 miljoen voor niet-contante impact van de boekhoudkundige toerekening van de overnameprijs (PPA). Deze bestaat uit het opnemen in resultaat van de step-up in voorraden van Cytec, die in “Kostprijs van de omzet” wordt aangepast.
  • € 9 miljoen voor kosten verbonden aan vroegere overnames, in dit geval de retentiepremies bij Chemlogics, die aangepast worden in "Commerciële en administratieve kosten".
  • € -16 miljoen in “Resultaat uit joint ventures & geassocieerde deelnemingen” voor de valutawinst op in euro uitgedrukte schulden van de RusVinyl joint venture, na de herwaardering van de Russische roebel sinds begin van het jaar, gesaldeerd met financieringskosten van de joint venture. Deze elementen worden geherclassificeerd onder “Netto financieringskosten”.
  • € 21 miljoen voor de nettokosten in “Resultaat van het beheer van de portefeuille en herwaarderingen”, met uitzondering van gerelateerde afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. Deze omvatten herstructureringskosten van € -116 miljoen, voornamelijk verbonden aan herstructureringsplannen bij Corporate & Business Services, Special Chem en Soda Ash & Derivatives, evenals € -46 miljoen aan kosten en verliezen verbonden aan overnames en vervreemdingen. Deze kosten werden deels gecompenseerd door een netto meerwaarde van € 72 miljoen uit de verkoop uit Inovyn, de vrijval aan Solvay van € 49 miljoen uit holdback-betalingen bij Chemlogics en een netto meerwaarde van € 20 miljoen uit de verkoop van grond.
  • € 56 miljoen aan nettokosten gerelateerd aan “Historische saneringen & belangrijke juridische geschillen”.