De EBIT conform IFRS bedroeg € 962 miljoen tegenover € 1 534 miljoen op onderliggende basis. Het verschil van € 571 miljoen wordt verklaard door de eerder vermelde aanpassingen op EBITDA-niveau van € 152 miljoen en € 419 miljoen bij “Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen”. Deze laatste bestaan uit:

  • € 277 miljoen voor de niet-contante impact van de boekhoudkundige toerekening van de overnameprijs (PPA). Deze bestaat uit afschrijvingen op immateriële activa, die voor € 2 miljoen aangepast worden in de “Kostprijs van de omzet”, voor € 41 miljoen in "Commerciële & administratieve kosten", voor € 3 miljoen in “Kosten van Onderzoek & Innovatie” en voor € 231 miljoen in "Overige operationele opbrengsten & kosten";
  • € 143 miljoen voor de netto-impact van bijzondere waardeverminderingen, die niet-contant zijn en geboekt worden onder “Portefeuillebeheer en herwaarderingen”. Deze zijn voornamelijk verbonden aan de stillegging van de natriumcarbonaatfabriek in Egypte voor € -82 miljoen en aan hernieuwbare energie-activa voor € -49 miljoen.