De winstbelasting conform IFRS stelden een winst van € 56 miljoen voor vergeleken met een last van € -291 miljoen op onderliggende basis. De aanpassing van € -347 miljoen bestaat uit:

  • € -145 miljoen voor de impact op belastingen van aanpassingen in het onderliggend resultaat vóór belastingen (zoals hiervoor beschreven),
  • € -202 miljoen voor belastingelementen die verband houden met voorgaande jaren, voornamelijk door de opname van uitgestelde belastingvorderingen in België en het Verenigd Koninkrijk.