Beëindigde bedrijfsactiviteiten genereerden een nettoverlies van € -6 miljoen conform IFRS, maar een winst van € 133 miljoen op onderliggende basis. De aanpassing van € 138 miljoen op het resultaat conform IFRS bestaat uit:

  • € 129 miljoen voor Indupa, inclusief aanpassingen inde reële waarde en € 54 miljoen voor de recyclage van negatieve omrekeningsverschillen op valuta bij de afronding van de verkoop eind december.
  • € 26 miljoen voor kosten verbonden aan de vervreemding van Acetow en Vinythai, inclusief PPA afschrijvingen.
  • € -17 miljoen verbonden aan winsten op de vervreemde farmaceutische activiteiten, aangezien in onderliggende resultaten geen rekening wordt gehouden met winsten en verliezen na afsluiting van de vervreemding.