De winst over de periode die conform IFRS is toegerekend aan Solvay bedroeg € 621 miljoen, na aftrek van € 53 miljoen aan winst toegerekend aan minderheidsbelangen. Op onderliggende basis bedroeg de winst toegerekend aan minderheidsbelangen € 61 miljoen, na aftrek van € 7 miljoen voor de impact van de eerder vermelde aanpassingen. Dit leidde tot een onderliggende winst over de periode toegerekend aan Solvay van € 846 miljoen.