In € miljoen

 

 

 

IFRS(1)

 

Onderliggend

 

Toelich­tingen

 

2016

 

2015 pro forma

 

% joj

 

2016

 

2015 pro forma

 

% joj

(1)

Een volledige aansluiting van de IFRS en de onderliggende winst-en verliesrekening is te vinden in hoofdstuk 5 van de Business Review.

(2)

Aanbevolen dividend voor 2016, in afwachting van algemene aandeelhoudersvergadering op 9 mei 2017.

(3)

De onderliggende nettoschuld omvat de eeuwigdurende hybride obligaties, opgenomen als eigen vermogen onder IFRS.

(4)

De onderliggende hefboomgraad voor 2016 werd berekend op basis van de onderliggende EBITDA inclusief de beëindigde bedrijfsactiviteiten Acetow en Vinythai.

(5)

De pro forma CFROI voor 2015 is niet aangepast voor de afsplitsing van Acetow en Vinythai.

Netto-omzet

 

B1

 

10 884

 

11 415

 

–4,7%

 

10 884

 

11 415

 

–4,7%

Netto operationele kosten, exclusief waardevermindering & afschrijvingen

 

B2

 

–8 753

 

–9 559

 

8,4%

 

–8 600

 

–9 290

 

7,4%

EBITDA

 

B3

 

2 131

 

1 857

 

15%

 

2 284

 

2 125

 

7,5%

EBITDA-marge

 

B3

 

 

 

 

 

 

 

21%

 

19%

 

2,4pp

Afschrijvingen & bijzondere waardeverminderingen van activa

 

B4

 

–1 169

 

–1 103

 

–6,0%

 

–750

 

–727

 

–3,1%

EBIT

 

 

 

962

 

754

 

28%

 

1 534

 

1 398

 

9,7%

Netto financieringskosten

 

B5

 

–339

 

–320

 

–5,7%

 

–469

 

–441

 

–6,4%

Belastingen op winst

 

B6

 

56

 

–35

 

n.m.

 

–291

 

–300

 

3,2%

Belastingvoet

 

B6

 

 

 

 

 

 

 

28%

 

32%

 

–4,8pp

Winst van de periode uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

 

B7

 

–6

 

50

 

n.m.

 

133

 

175

 

–24%

Winst van de periode toegerekend aan minderheidsbelangen (-)

 

 

 

–53

 

–48

 

11%

 

–61

 

–65

 

–6,6%

Winst toegerekend aan Solvay aandeel

 

 

 

621

 

400

 

55%

 

846

 

768

 

10%

Gewone winst per aandeel (in €)

 

B25

 

6,01

 

3,86

 

56%

 

8,19

 

7,40

 

11%

Dividend(2)

 

B26

 

3,45

 

3,30

 

4,5%

 

3,45

 

3,30

 

4,5%

Kapitaalinvesteringen

 

B8

 

–981

 

–1 160

 

15%

 

–981

 

–1 160

 

15%

Kapitaalinvesteringen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

 

B8

 

–929

 

–1 057

 

12%

 

–929

 

–1 057

 

12%

Kasstroomomzetting

 

B8

 

 

 

 

 

 

 

59%

 

50%

 

9,0pp

Vrije kasstroom

 

B9

 

876

 

492

 

78%

 

876

 

492

 

78%

Vrije kasstroom uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

 

B9

 

736

 

394

 

87%

 

736

 

394

 

87%

Netto werkkapitaal

 

B10

 

1 396

 

1 557

 

–10%

 

1 396

 

1 557

 

–10%

Netto werkkapitaal / omzet

 

B10

 

 

 

 

 

 

 

15,3%

 

13,4%

 

1,9pp

Nettoschuld(3)

 

B11

 

–4 356

 

–4 379

 

 

–6 556

 

–6 579

 

Onderliggende hefboomgraad(3)(4)

 

B11

 

 

 

 

 

 

 

2,60

 

2,82

 

–0,21

CFROI(5)

 

B12

 

 

 

 

 

 

 

6,3%

 

6,1%

 

0,3pp

Onderzoek & innovatie

 

B13

 

 

 

 

 

 

 

–350

 

–361

 

3,0%

Onderzoek- & innovatie-intensiteit

 

B13

 

 

 

 

 

 

 

3,2%

 

3,2%

 

0,1pp