1. TOELICHTING B25 Winst per aandeel
  2. TOELICHTING B26 Dividend

Historische kerncijfers per aandeel

 

 

 

 

Zoals gepubliceerd

 

 

 

 

2012

 

2013

 

2014

 

2015

 

2016

(1)

De cijfers van het boekjaar 2015 worden niet voorgesteld op pro forma basis, i.e. sluiten Cytec uit.

(2)

De teller kan onder dezelfde naam gevonden worden in de tabel van historische financiële kerncijfers in deel 1 van de Business review.

(3)

Aanbevolen dividend voor 2016, in afwachting van algemene aandeelhoudersvergadering op 9 mei 2017.

(4)

Belgische roerende voorheffing van toepassing in het jaar van de dividenduitkering, i.e. het volgende jaar: 25% in 2013-2015, 27% in 2016, 30% in 2017.

(5)

De beurskoersgegevens van 2015 gebruiken de beurskoers aangepast met een factor 93,98% voor de periode tot en met 3 december 2015. De aanpassing weerspiegelt de verdeling van de voorkeurrechten verbonden aan de kapitaalverhoging die in december 2015 werd voltooid.

(6)

De effectenmarktcijfers zijn gebaseerd op alle transacties die door Euronext werden geregistreerd.

Aantal aandelen (in 1000 aandelen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgegeven aandelen op het einde van het jaar

 

a

 

84 701

 

84 701

 

84 701

 

105 876

 

105 876

Eigen aandelen op het einde van het jaar

 

b

 

1 735

 

1 530

 

1 719

 

2 106

 

2 652

Aandelen aangehouden door Solvac op het einde van het jaar

 

c

 

25 559

 

25 559

 

25 578

 

32 116

 

32 511

Uitstaande aandelen op het einde van het jaar

 

d = a-b

 

82 966

 

83 171

 

82 982

 

103 770

 

103 225

Gemiddelde uitstaande aandelen (basisberekening)

 

e

 

82 305

 

83 151

 

83 228

 

83 738

 

103 294

Gemiddelde uitstaande aandelen (verwaterde berekening)

 

f

 

82 696

 

83 843

 

83 890

 

84 303

 

103 609

Cijfers per aandeel (in €)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigen vermogen toegerekend aan Solvay aandeel

 

g = .../d(2)

 

73,90

 

70,71

 

64,71

 

69,72

 

72,83

Onderliggende winst van de periode (basis)

 

h = .../e(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,19

IFRS winst van de periode (basis)

 

i = .../e(2)

 

7,10

 

3,25

 

0,96

 

4,85

 

6,01

IFRS winst van de periode (verwaterd)

 

j = .../f(2)

 

7,06

 

3,22

 

0,96

 

4,81

 

5,99

Brutodividend(3)

 

k

 

3,20

 

3,20

 

3,40

 

3,30

 

3,45

Nettodividend(3)

 

l = k*(1-…%)(4)

 

2,40

 

2,40

 

2,55

 

2,41

 

2,42

Cijfers van de aandelenkoers (in €)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoogste(5)

 

m

 

109,80

 

121,05

 

129,15

 

141,10

 

112,30

Laagste(5)

 

n

 

62,11

 

97,20

 

100,15

 

88,01

 

70,52

Gemiddelde(5)

 

o = v/u

 

87,33

 

109,42

 

114,35

 

105,74

 

89,32

Op het einde van het jaar

 

p

 

109,35

 

115,00

 

112,40

 

98,43

 

111,35

Onderliggende koers/winst verhouding

 

q = p/h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,6

IFRS koers/winst verhouding

 

r = p/i

 

15,4

 

35,4

 

116,6

 

20,3

 

18,5

Bruto dividendrendement

 

s = k/p

 

2,9%

 

2,8%

 

3,0%

 

3,4%

 

3,1%

Netto dividendrendement

 

t = l/p

 

2,2%

 

2,1%

 

2,3%

 

2,4%

 

2,2%

Effectenmarktcijfers(6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarlijks volume (in 1000 aandelen)

 

u

 

77 144

 

53 643

 

48 600

 

82 718

 

86 280

Jaarlijks volume (in € mld)

 

v

 

6 737

 

5 870

 

5 557

 

9 218

 

7 707

Marktkapitalisatie, einde jaar (in € mld)

 

w = p*d

 

9 262

 

9 741

 

9 520

 

10 421

 

11 789

Omloopsnelheid

 

x = u/a

 

91%

 

63%

 

57%

 

78%

 

81%

Omloopsnelheid aangepast voor free-float

 

y = u/(a-b-c)

 

134%

 

93%

 

85%

 

115%

 

122%