Evolutie van de netto-omzet

Lorem ipsum dolor sit amet (bar chart)

De netto-omzet daalde met 4,7% tot € 10 884 miljoen. De volumes bleven gemiddeld gelijk. De verkoopprijzen daalden echter, terwijl de valutakoersfluctuaties een negatieve impact hadden op conversie en de perimeter iets afnam.

De volumes waren grotendeels stabiel, waarbij de groei bij Functional Polymers de lagere omzet bij Advanced Formulations kon compenseren. Advanced Materials zette een goede groei neer in de markten voor consumentengoederen, medische apparatuur en de auto-industrie. Deze groei kon zo ruimschoots compenseren voor de lagere productiegraad voor passagiersvliegtuigen en de kleinere vraag naar smart devices, inclusief de impact van voorraadaanpassingen in die markten. De olie- en gasmarkten begonnen aan een herstel in de tweede helft van het jaar, maar de activiteit bleef beduidend beneden het niveau van 2015, wat drukte op de resultaten van Advanced Formulations. Deze impact werd echter deels goedgemaakt door groei in andere markten, zoals landbouw en voeding. Bij Performance Chemicals bleven de volumes gelijk. Functional Polymers zag hogere volumes dankzij een sterke vraag naar polyamide 6.6 tussenproducten en speciale materialen.

De prijzen daalden gemiddeld met 2,3%, vooral omdat lagere grondstofprijzen aan klanten werden doorgerekend en vanwege de prijsdruk op de olie- en gasmarkt en in Latijns Amerika.

Valutakoersfluctuaties hadden een enigszins negatieve impact van 1,5% op conversie door de waardevermindering van de Chinese renminbi en de Venezolaanse bolivar.

Het perimetereffect van 0,9% hield verband met de verkoop van de koelmiddelen- en PCC-activiteiten in 2015.